Vallabacken
vid Vitabys södra infart är en cirkelrund stenklädd ruinkulle efter en borg troligen uppförd under 1100- eller 1200-talen.

14 september 2013
Kör vägen från Sankt Olof. Strax innan Vitaby, efter vägen mot Onslunda, ligger Vallabacken på höger sida. En markväg går in dit, den fortsätter till ett vackert stenhus. Vallabacken är en cirkelrund borgruin efter en medeltida borg. Av borgen återstår en cirkulär kulle med sidan uppbyggd av kallmurade stenar. Vid kullen är en vändplats och plats att ställa bilen på. Sidan mot huset saknar synligt lodrät stenmur, så där kan man lätt ta sig upp på toppen av kullen.

Toppen är en gräsbevuxen platå, dekorerad med blåklockor. Mot vägen in är en inbuktning i kullen. Delen mot skogen intill är knölig, gräset är blött av dagg, jag blir rejält blöt om fötterna när jag går ner för slänten. Studerar den kallmurade väggen. På en informationsskylt kan jag läsa om hur man tror borgen såg ut.

Muren var då grunden, ovanpå var en ringmur som omgärdade en borggård med ett stenhus. Borgen låg i en kärrmark, med dammar i bäcken intill kunde man variera vattenståndet runt borgen. Kullen är uppbyggd, en s.k. motte, den enda kända i Sverige.

Vid kullen är ett bord med bänkar, där jag intar min lunch. Från huset kommer en traktor, med en gräsklippare på släp. Föraren vinkar till hälsning, vinkar tillbaka. Trevligt. På andra sidan landsvägen är en kohage. Någonstans därbortom på sluttningen ligger ett gravfält, Grevlunda gravfält. Ger mig av för att uppsöka det.

Karta