Aosehus
i Åhus. Ruinen av en borg troligen byggd före 1150. Strategiskt placerad där Helge å en gång mynnade ut i havet. Raserades 1569.

13 augusti 2013
Jag har tagit bussen till Åhus och strosar utmed kajen till en av Helge ås armar. Längst österut mot ett industriområde ligger borgruinen Aosehus. Troligen uppförd på 1100-talet. Byggherre tror man ärkebiskopen Eskil var. Den låg strategiskt vid Helge ås mynning, för försvar och för att kunna ta upp tull. Hertig Karl intog 1569 Åhus och raserade borgen.

För några år sedan gjordes arkeologiska undersökningar. Man hittade kolbitar som man försökt ålderbestämma med C14 metoden. De pekar på byggår i början av 1100-talet. Man fick också en annan uppfattning om storleken på borgen än tidigare.

Den var betydligt större än det man ser idag. Troligen fanns en ringmur och vattengrav, och flera våningar. Jag går in genom något som varit en dörr. Ner i något som kan ha varit en stor sal med fundament av pelare kvar. I ena hörnet var det ett torn. Tittar in i ett mörkt rum där tornet stod. Går upp på muren. Därifrån har man en fin utsikt mot kajen och över ruinen. Tittar ner i något som varit toaletten. Går ner och runt ruinen. I skottgluggarna ser man hur tjock muren var. Dessa stenar skulle ha mycket att berätta. På en vägg är klotter. Vid mitt förra besök 2008 var det betydligt mer klotter. Fram ur toaletten kryper ett barn.

Norr om ruinen är en kulle, från kullen ser man mot ruinen. På kullen tror man att det stod ett försvarstorn, av det syns inget. Bara en plan yta. Lämnar ruinen för lunch på en av restaurangbåtarna vid kajen.

Kristianstad turism om Aosehus
Karta