Skånebilder - Danshögarna

8/2 2009: I Rinnebäck i östra Kävlinge är en visare 'Fiskeplats' som pekar ner till Kävlingeån. Dit ner kör jag. Vattnet forsar i ån. Över ån är en gång- och cykelbro. 'Varning halka' står det på en skylt. På andra sidan, efter en träddunge, ligger ett hus. En väg går förbi huset, sedan fortsätter den söderut förbi åkermark. Några hundra meter öster om vägen ligger Danshögarna, två stenkammargravar. Förbi dem går en sorts beträda/traktorväg. Åkern är plöjd men inte sådd, så jag kan ta mig över till dem. Det är bara någon meter från beträdan. På den västra högen ser man bara några stenar. I den östra, på vilken det står stora träd, är en gravkammare utan takblock. Norrut mot Kävlingeån ligger Ringhögen, en långdös. Den ligger längre ut i åkern och mot huset. Känner mig som en inkräktare på annans revir, så jag studerar den på avstånd. Den är cirka 50 meter lång, flera träd växer på den, jag kan se flera stora kantstenar. Runtom är det åkermark. Jag går tillbaka till ån och följer dess södra sida uppströms. Det är en blöt stig genom träddungen. En man står och fiskar, utan fiskelycka. Det ska finnas gott om laxöring nu, men ingen vill nappa, säger han. Jag hade hoppats att komma upp till Ringhögen härifrån, men det är blött, oländigt, och piggatråd hindrar. Jag ger upp, står en stund och vilar ögonen på vattnet, och kör sedan hem.