Skeingeborg
(Skeviaborg) är en åttkantig borgruin från 1100-talet på en holme i Skeingesjön väster om Osby. På platsen syns en meterhög rest av den åttkantiga ringmuren.

27 september 2015
I Björkeberga söder Skeingesjön väster om Osby går en smal grusväg norrut. Den slutar vid en parkeringspltas vid en gård med vacker utsikt över sjön. Går genom en grind till betesmark, idag utan betesdjur. På bro över en bäck. Sedan en skylt "Skeingeborg 300 meter" som pekar ut mot en skogsbevuxen udde. Fortsätter man rakt kommer man till en dragbåt över Helge å. Följer stigen dit skylten pekar. Ut till udden är en spångad stig.

Där i dungen ligger Skeingeborg. En åttkantig borg byggd på 1100-talet. Troligen riven hundra år senare. Varför byggdes den här i ödemarken? Den byggdes under biskop Absaloon i Lund. Kontrollera handelsvägen på Helge å? Man vet inte säkert.

Det som återstår är en någon meter hög mur av murad sten. Mellan stenarna är små svarta stenar. Murarna var troligen fyra meter höga. Inne fanns trähus och en vaktpallisad på muren. Tror man. Borgen var okänd fram till 1924. Murarrna grävdes fram och restaurerades omkring 1950. En del av rasmassorna ligger utanför borgen. Går runt borgen på utsidan. Går genom en öppning in i borgen. I öppningen är ett djupt hål i muren. Innanför murarna växer gräset högt mellan träden.

Utanför är grillplatser. Vid sjökanten en liten strand. Sitter ner och äter plommon innan tillbakagång.

Karta