Skånebilder - Simris kyrka

invid kyrkan i Simris utanför Simrishamn står två runstenar. Den ena är en av få runstenar där Svitjod, dvs Sveriger, nämns.

7/7 2010: Går av Skåneexpressen vid hållplatsen strax norr om Simris väster om Simrishamn. Det en kort vandring på vägen in till byn Simris. Hm, enligt kartan skulle jag passera en järnväg. Gammal karta, vägen är omlagd. Runstenarna står på en gräsmatta, i skuggan under stora träd, vid parkeringen öster om kyrkan. Skyltat. Det är två stenar, sandstenar. De är sirligt utsmyckade, vackra. Bägge är resta efter döda män, på den ena ber man att Gud ska hjälpa hans själ. Den andra är rest efter  en vapensven hos kungen av Svitjod, dvs Sverige. De var ett tag en del av kyrkogårdsmuren. Kyrkan är låst, liksom många andra 1100-tals kyrkor är den om- och tillbyggd under årens lopp. Går Simris bygata västerut till en begravningsplats. Behöver en toalett. Hittar en utedassliknande sak i ett skjul. Åt andra hållet på gatan, österut från kyrkan sett, är 'Knallens smedja'. Försöker tolka beskrivningen av öppettiderna. Drar slutsatsen att om det inte är stängt, så är det öppet. Så nu är det stängt. Slår mig ner på en bänk mot bårhuset vid runstenarna och äter lunchen. Sedan är det dags att gå till bussen.

Karta