Kungsmarken
är ett naturreservat mellan Lund och Södra Sandby. Inom området finns en golfbana, rik flora och fornminnen.

Kungsmarken är ett naturreservat mellan Lund och Södra Sandby. Inom området finns en golfbana, vilket gör att man måste vara försiktig vid ett besök. Golfbanan är en viktig garant för skötseln av den rika floran. På toppen av en kulle nordväst om sjön Glomsjön ligger ett invallat fyrkantigt område. Det är resterna av Lundabiskoparnas medeltida borg Glomstorp. På den östra sidan av borgen finns resterna av den gamla brunnen. Rester av stenmurar och jordvallar finns utmed sjön. En annan mur delar av Hästhagen och Kungsängen öster om golfbanan. Den skilde mellan betesmark och slåttermark. I dag betas bägge. I norra änden av sjön är rester av en fördämning där det troligen låg en skvaltkvarn. På sluttningen öster om Glomsbäcken som avvattnar Glomsjön är ett botaniskt intressant område, som beträdes med försiktighet. För att undvika störningar med golfspelandet finns en markerad gångstig runt Glomsjön. Stigen passerar de intressanta platserna.

29 maj 2014 (publicerat 23/8 2015)
Går stigen runt golfbanan. Ängarna står nog i blom. Börjar på västra sidan. Slåttergubbe eller svinrot? Gökblomster, smörboll och golfare känner man igen. Gult på ängarna av smörblom. Rödbläran står röd. Ute i Glomsjön är gul näckros. En ännu inte utslagen nattviol. Genom mörk skogsdunge. Ängen upp till fornborgen prunkar. I sänkan till östra sidan blommar träd, lär vara vildapel. Får vilar under ett träd.

Brer ut filten under ett blommande träd. Fin plats. Galopp galopp galopp. Hästar kommer i full fart. "Vad gör ni?". Nosen ner i ryggsäcken. Maten räcker inte till alla. Packar ihop och går vidare.

Går vidare öster om golfbanan. Här blommar orkideer. En del gymnastikövningar behövs för att klättra över stättorna. I öster brer sig fäladsmarker ut sig. Lunch på blomstrande äng. En nästan utslagen nattviol. Golfare svingar klubban. Smörbollen är bättre att se på. En hel del jungfrulin.

"Hej Hej!" En man viftar vilt. Stigen korsar ett utslag. Märkte inte det. Skyndar över.

29/5 2010: Det är en annons i tidningen, det är idag den årliga botaniska vandringen på Kungsmarkens golfbana och naturreservat mellan Lund och Södra Sandby. Hinner inte cykla dit så jag får ta bilen. Delar av golfbanan är avstängd p.g.a. vandringen, så man kan känna sig säker. Guide är Lennart Engstrand, pensionerad föreståndare för Lunds botaniska trädgård och ofta anlitad expert i radions Naturmorgon. Han är kunnig, entusiastisk, och pedagogisk. Det är ett drygt tjugotal människor och några hundar som samlas vid klubbhuset. Vi lär oss om klibbal och gråal, den senare förekommer inte i Skåne, men här är ett exemplar. En av hundarna botaniserar ivrigt i växtligheten. Vi går ut på ängarna. En stor mängd gullviva, den har jag mycket av i gräsmattan hemma. Smörblom av olika sorter. Smörboll, min favorit från fjällvärlden. Svartkämpar. Daggkåpa. Blåsuga har jag aldrig sett tidigare. Några vet redan allt, jag känner mig dum. Medlemmar från golfklubben hjälper till. På klubbens hemsida, http://www.lagk.se/, finns beskrivning och bilder på vad som finns. Ett bestånd med Sankt Pers nycklar. Något som liknar jordgubb, troligen parksmultron, relik från 1700-talet då den odlades. Där är också ett gammalt fruktträd. Svinrot, visste jag inte heller, liksom den blå lilla jungfrulin. Den sällsynta göknycklar, givetvis har jag aldrig sett den innan. Många kameror förevigar den. Smalbladig lungört. Det berättas så mycket, jag kommer inte ihåg allt. Hemkommen stoppar jag näsan i min väldoftande syren. Det är fint det också. Visst är det en härlig tid. Ser fram emot nästa års vandring, då har jag glömt allt och det är som nytt igen.

14/12 2008: Kör till Kungsmarkens golfbana på förmiddagen. Jag har gått här förr men missat en del sevärdheter. Det är fint väder men det är inte många som är ute och spelar golf. Jag går på strövstigen. Vid sydöstra delen av Glomsjön är fåror som vad man tror är hålvägar, de går på slänten ner mot Glomsbäcken där det fanns ett vadställe. Här finns också rester av en jordvall. Under 1914-1925 var Kungsmarken ett militärt övningsfält. Från den tiden finns en skjutvall vid utslaget för hål 1, och väster om sjön finns en markörgrav med en minnessten. Jag passerar fornborgen och ner i sänken norr om Glomsjön där det funnits en kvarn. Idag finns här får av guterasen. När de märker att jag kommer rusar de fram till mig. De buffas och knuffas för att komma så nära mig som möjligt. Jag är helt omsvärmad, jag känner mig välkommen. Får är härliga. Vi står så och pratas vid en god stund. Jag rundar sedan hål 14. En sträng av stenar löper över spelytan, kanske rester av ett staket eller tegavskiljare. Jag ger mig ut på Hästhagen för att leta efter stenformationer som kanske är gravsättningar från järnåldern. Hittar något som man kanske kan tolka som stenformationer. Det blåser en kylig vind, jag går till restaurangen där det dukas upp för julbord. Det ser gott ut men jag nöjer mig med kaffe och en mazarin.

Läs mer:
Lunds akademiska golfklubb (med karta och beskrivningar)

Jungfrulin

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009