Unos runda
efter Uno Jönsson känd vandringsprofil i Genarp. På hans 80-årsdag firades han med en markerad 8 km vandringsrunda vid Genarp.

26 februari 2012: Parkerar vid idrottsplatsen i Genarp. Går ner till bron över den överfyllda Höje å. Mountainbikecyklister far förbi vid gångristen till Allmänningen. Går stigen under trädens utsträckta grenar utmed fäladen. Rundan är här gemensam med Skåneleden. Genom granskogen, förbi de ståtliga björkarna. Jag har gått här många gånger, allt är bekant. Stigen lämnar fäladen och sluttar uppför genom skog. Gör en utflykt in i skogen till höger, där en vårvinterglad bäck porlar fram. Nattens is är på väg att lösas upp. En hackspett trummar som ackompanjemang. Återvänder till stigen som leder upp mig på Järnhatten, en liten kulle med bergidagen och utsikt. Äter min lunch. Vandrar vidare. Hm, vart tar Unos runda vägen? Skyltningen är borta. Jag går bort till Kullatorpet, som ägs av Svenska Turistföreningen, och frågar damerna som håller öppet idag. Unos runda? Inget de känner till. Betalar besöksavgiften på 10 kronor. Här kan man äta sin matsäck, finns självhushållskök, övernattning efter överenskommelse. Jag vilar en stund i torpet.

Jag har i varje fall gått för långt, så jag går tillbaka och ser var det kan gå en stig. Jag hinner inte långt förrän jag ser en vägvisare "Unos runda" ligga och skräpa och peka åt ett håll man inte kan gå. Men det går en stig in i skogen ungefär där den ligger. Så den stigen tar jag. Genom en ung granskog, på en lerig stig med cykelspår. Kommer ut på en skogsväg vid ett kalhygge. En skylt "Unos runda" pekar in på stigen jag kom på. Jag är rätt. Klättrar upp i ett jakttorn för att se ut över kalhygget. Inte mycket att se. Går vidare på vägen, kommer genom skog, förbi en våryster bäck. Vid ett hus svänger rundan in på en stig vid en skogskant. Här växer resliga ekar. Nere i en sänka rinner Höje å. Stigen går utmed sänkan fram till Allmänningen. Rundan är sluten.

Länkar:
Kullatorpet

Karta