Skånebilder - Häckeberga fälad

Häckeberga fälad är ett naturreservat öster om Genarp på Romeleåsens sluttning. Består till större delen av betesmark och till en del av skog.

7/11 2009: Väderprognosen förutsa mulet och kanske regn. Det klarnar upp! Kör till Genarp och parkerar vid idrottsplatsen. Har länge undrat var Karl XIs härväg (Gängesvägen) är, kanske fårorna mot Höje å? Sägs vara en gammal militär marchväg.

Fortsätter ut på fäladen. En ensam ek spretar. Går över en bäck, som kantas av en rad med träd, på en träbro. En ensam björk står reslig. Kryper genom ett stängsel. En damm ligger vid en träddunge. Går upp på en höjd med utsikt västerut. Det är en fälad, kor betar den. I östra delen av fäladen är en husgrund, och ett av Skåneledens vindskydd, Allmänningen. En bucklig såg lutar mot vindskyddet, inte mycket att såga veden med som är i vedförrådet. Vid husgrunden är ett träd, avlövat och svårt för mig att säga vad det är. Lägger mig och vilar under det, känner mig trött.

Går tillbaka på Skåneleden till Genarp. Genom stilig granskog. Möter lördagsflanörer. Efter skogen går stigen utmed fäladen. Trädens grenar välver sig över stigen in mot fäladen. Vackert, det är därför jag valt att gå denna vägen tillbaka. Går in och på fäladen. Där jag kommer tillbaka till stigen är en visare, Lund 24 km. Hur går man då? Jag följer visaren som pekar på stigen tillbaka till kvarnruinen Häckeberga kvarn. Jag kör tillbaka i skymningen.

Karta