Skånebilder - Dörröds fälad

Naturreservatet Dörröds fälad är en rest av den fäladsmark som fanns på Romeleåsen.

Kristi himmelsfärds dag, 13/5 2010: Parkerar vid idrottsplatsen i Genarp. Går Skåneled utmed Häckeberga fälad, förbi det vackra stråket med björkstammar, över knallen Järnhatten, till STFs torp Kullatorpet. Där är folk, de har nog hyrt det. Det går en grusväg hit, man kan nog parkera i närheten. Går på gångrist in på Dörröds fälad. Får och lamm ger mig en snabb blick, och fortsätter sedan obekymrade att äta. Jag tittar också ner på marken, inga blommor än. Jag tittar upp. Här växer några fågelbärsträd. Blommorna är på väg att slå ut. En stig är markerad med röda prickar på sten och träd. Jag följer den. Via en gångrist lämnar jag fäladen och kommer in i lövskog. Vid hus ut på skogsväg genom granskog. In på stig som tar mig till Skåneleden och en mindre bokskog. Harsyrans blomma tittar blygt ner i marken. En gångrist återför mig in på fäladen. Överger Skåneled, och går över ett lågt stengärde fram till slänten mot en bäckdalgång. Dricker mitt kaffe med utsikt ner i dalgången, strövar runt på slänten och letar efter tecken på orkidéblom, resultatlöst. Går ner till bäcken, där en liten träbro hjälper mig över. Sedan lite brant upp till enebuskage och hasselbuskar, vars bladsprickning har kommit igång. Är åter där jag började fäladsvandringe. Mountainbikecyklister far förbi. Jag beundrar ett träd på vilket fågelbärsblommor slagit ut. Kanske det är längre kommet i Körsbärsdalen söder om Veberöd. Har aldrig varit där, bestämmer mig för att köra dit imorgon. Det är ju en ledig klämdag. Går tillbaka samma väg.

Karta