Häckeberga kvarn
vid Höjeå utanför Genarp är resterna av en kvarn, omnämnd första gången 1624. Består idag av flera husgrunder och en stensatt vattenränna.

15 oktober 2011: Parkerar på parkeringen vid Ekevallen i Genarp. Det är en vacker dag och många är i rörelse. Strosar österut iväg på stigen den korta sträckan till Höjeå. Här ligger ruinen av Häckeberga kvarn. Även kallad Vannmöllan. En vattenmölla som nämns första gången 1634. Här fanns kvarn och sågverk, och en gård med bostadshus, stall, loge, uthus. Bostadshuset revs på 1950-talet. Grunden av kvarnen finns kvar, från de andra husen är små rester av grunderna. Här finns rastbord och grillplats. Jag ser mig runt och ner. Vattnet från Höjeå leds till kvarnen i vattenränna. Efter förrättat arbete leds det tillbaka till ån igen. Vid sidan om ruinen ligger ett halvt kvarnhjul.

Jag följer den stensatta rännan upp genom skogen. På ett ställe flyter den stilla och lugnt, och här har vattenväxter slagit rot. Vid rännans början i vacker bokskog är en gångbro. Där rännan ansluter till Höjeå är ett dämme. Träden speglar sig i ån. Går över på bron, kommer till en bro över Höjeå. Ån försvinner in i grönskan, stigen går upp på slänten ovanför. Kommer fram till ängen mittemot kvarnen. Slår mig ner och äter lunch och vilar en stund. Går vidare till den större bron över ån. Höstfärgerna har gjort entré. Går över på bron. Tar ett snabbt steg åt sidan. Mountainebikecyklister far förbi över bron. Fan på det! Kan de inte cykla långsammare just här där många rör sig?

I ett önsketräd hänger önskelappar. Linus önskar sig en katt, jag förstår honom.

Karta