Vallkärra kyrka
har sitt ursprung i slutet av 1100-talet. Den ligger vackert med utsikt västerut. En bred trappa leder ner till den senare delen av kyrkogården.

28 juli 2014
Kyrkan har sitt ursprung i slutet av 1100-talet. Den var då smyckad med väggmålningar. Den har sedan dess restaureats genomgripande. Det som är ursprungligt är koret och kanske tornet.

Den ligger vackert med utsikt västerut. En bred trappa leder ner till den senare delen av kyrkogården. Nedanför slänten är en gravsten från slutet av 1800-talet med lite rolig inskription:
"DÖDLIGE TÄNK PÅ ÄNDAN
NÄR DU SER
DETTA MINNE ÖFVER"
om man tolkar det fritt.

Musik strömmar ut ur kyrkan. Kantorn över. Ett tillfälle att gå runt i kyrkan. Predikstolen är renässans 1500-tal. Visar de fyra evangelisterna. Altaruppsats från slutet av 1500-talet. De ursprungliga motiven målades 1773 över med andra motiv. Den hänger inte vid altaret, utan på långspeppets östvägg.

Nuvarande utseende fick kyrkan i början av 1900-talet. Då upptäcktes väggmålingarna, men de var i dåligt skick. Flyttade till Historiska museet i Lund, där också äldre inventarier finns. Fick ny dopfunt, altarbord och bänkrinredning. Orgeln är sentida, 1960-tal.

Musiken tystnar. Går ut.

Karta