Hardeberga stenbrott
på spaning efter Berguv i Hardeberga stenbrott under en senvintervandring Dalby - Billebjer - Hardeberga - Lund.

19/3 2011: Tar bussen till Dalby. Går förbi kyrkan, lär vara nordens äldsta bevarade stenkyrka. Passerar ett lågt korsvirkeshus, som gått under namnet Slöjdboden. En gång statarlänga till Kungsgården, och hemslöjdsaffär. Nyligen köpt av Föreningen Kulturkvadranten efter en del turer. Fortsätter genom villakvarteren och vägen förbi nationalparken Dalby Söderskog. Än dröjer våren med sin ankomst. Förbi åkermarker, med utsikt över slätten i söder, genom byn Sjöstorp som består av några hus och gårdar.

Här lämnar jag asfaltvägen och går grusvägen mot berget i dagen Billebjer. Från toppen har man fin utsikt, men idag går jag inte upp utan följer stigen genom skogsdungen. Ett par står i backen tittar intresserat på något. "Vad är det som är så intressant?" undrar jag nyfiket. "Solen, den värmer!" svarar de. Efterlängtat. Går ner till den västra dammen, som på sommaren döljs av grönska. Isen ligger fortfarande tjock. Går genom snåren till badplatsen vid det före detta vattenfyllda stenbrottet. Även här ligger isen kvar. Tar stigen ovanför brottet fram till grusvägen förbi Rögle fiskedammar, och till vägen till Hardeberga. I Hardeberga finns ett stort stenbrott. Man ska inte berätta om häckningsplatser för Berguv, men detta är ett undantag. Ostörda av stenbrytningnen brukar ett berguvpar häcka i stenbrottet. Man har till och med anlagt observationsplatser. Använd dessa! Parkering finns vid kyrkan, sedan går man vägen förbi kyrkan. Vid vägens slut är en ficka in mot stenbrottets kant.

Spanar en stund, ser ingen berguv. Från vägslutet fortsätter en stig till en andra observationsplats, med rastbord. Står och spanar, lyssnar, ser ingen, hör ingen. Läser i observationsboken, som ligger i en låda, att andra har sett och hört den tidigare. Sätter mig och dricker kaffe. Spanar en stund igen. Det är ett stort stenbrott, med lodrätta höga stenbranter. Uvarna har förr om åren haft boet i en skreva på den västra sidan. Jag har sett dem där för ett antal år sedan. Ger upp. Återvänder till kyrkan, tar gång/cykelvägen mot Lund. Ser ut över stenbrottet. Söderut har det nog varit ett stenbrott också. Står och beundrar utsikten.

Går gång/cykelvägen mellan åkrar mot Linero i Lund. Ett vindkraftverk viner. Efter gården Arendala är det grusväg in till Lund, i början med en allé. På åkern äter sig Lund sig år för år fram. Lundaborna går, cyklar, joggar. Tar bussen hem från Linero centrum. Ett typiskt centrum med matbutik, pizzeria, bibliotek, kyrka.

Läs också om:
Dalby hage
Dalby kyrka
Billebjer

Karta