Abusadalen
öster om Södra Sandby är en skogsbevuxen bäckdalgång med en mäktig gammal vresbok.

9 mars 2014
Ställer bilen på parkeringen norr om Måryds naturreservat. Går förbi den första vattensamlingen och upp på Måkullsbacken med sin fina utsikt. Vid dess fot en vacker vresbok. Går nerför enesluttningen mot Boijsens dammar. I ett träd hänger en gunga från en gren, Kan inte låta bli att prova den. Härligt. Barnet i en har roligt. Vid Boijsens dammar har ett större sällskap med barn utflykt. Går vägen till Måryds gård. Vid vägen växer stensöta, På fältet söderut en flock rådjur. Tar vänster i korsningen vid Måryds gård.

Efter en bäck genar vi över ett fält, följer ett skogsbryn till en damm där kaveldun tar hjälp av vinden och flyger iväg. Går över på fördämningen. Norrut är en våtmark. Norrut utmed skogsbryn mot åkermark. I väster bildar bäcken en dalgång. En rad med träd sticker ut mellan åkrarna. Sedan är vi vid målet, Abusaboken.

En stor gammal vresbok. En gren har rasat. Kronan spretar åt alla håll, de knotiga grenarna vrider sig. Den är märkt som evighetsträd nummer 262 Lunds kommun. En skön plats för lunch. Solen skiner och det är årets varmaste dag. En glada spanar efter byte. Går vidare ner i dalen.

Sänkor sträcker sig på sluttningen ner, det liknar hålvägar. Vägar från förr. Vid bäcken i dalgången är det sankt och risigt. Vadar bäcker för att prova andra sidan. Sluttningen är här öppen betesmark. Följer bäcken till en damm. Går över åter till andra sidan på fördämningen som är full med rosensnår som greppar tag i en.

Går genom skog. Bäcken porlar, välkomnar nog våren. Passerar en vresbok. Ramslökens blad börjar visa sig. Kommer tillbaka till dammen. Återvänder via Boijsens dammar, Fikar med utsikt mot den stora dammen. Går över Måkullsbacken tillbaka till parkeringen.

Karta