Skoggårds ängar
väster om Häckebergasjön är en sedan länge torrlagd del av Häckebergsjön. Brukades förr med slåtter.

23 februari 2014
Vid kyrkan i Genarp är en väg söderut. En skylt visar Risens naturreservat. Först genom villakvarter, sista sträckan är en smal grusväg till en parkering. Går därifrån det grönvirta spåret genom granskog med stormfällda rotvältor, fram till en grillplats. En barnfamilj använder den. Tar vänster, stigen följer en fälad. Genom skog, vägen kantas av virkesupplag. Mountainbikecyklister far förbi. Passerar en gård, barn, katt och hästar. På slänten mot landsvägen är buskage med ginst, blir nog vackert när det blommar.

Korsar landsvägen, vandrar grusvägen söderut på andra sidan. Passerar stenvalvsbron över bäcken som avvattnar Skoggårds ängar i väster till Häckebergasjön. Mycket vatten under bron. Vid lågvatten kan man hoppa över bäcken uppe vid ett dämme vid ängarna. Idag behövs vadarstövlar. Går upp på en höjd och ser ut över ängarna. Mer ett kärr än en äng idag. Blött. Strax efter bron är en skogsväg västerut. Tar in på den genom skog.

SLABANG SPLASH!! Rycker till. Vad är det? Vatten börjar spruta ur ett rör, Ah, en pumpbyggnad. Vatten pumpas upp från den lägre våtmarken söder om vägen till ängarna i norr. Ett träd har knäckts, täckt med tickor har den lagt sig till sista vilan ut över vattenbrynet mot ängen. Vägen slingrar sig genom lövskogen. En kaffepaus sittandes på en trädstam med utsikt över ängarna. Söder om vägen är en sumpskog. Det går att hoppa över de små bäckarna som korsar skogen till sumpskogen. Träden står på rötterna som om rötterna vore ben. Det är en magisk stämning.

Invid vägen står en murken trädstam. Passerar en stenkällare. Den ser nyrenoverad ut. Vad har den använts till? Passerar åter landsvägen. Går Skåneleden tillbaka till Risen. Genom lövskog, Korsning med mountainbikestig. Häst och ryttarinna skrittar förbi i lugn takt. Mycket som fallit i stormarna. Kommer fram till vägen till grillplatsen. Följer den tillbaka. I skogen ligger stora rotvältor. Är snart tillbaka vid parkeringen.

Karta