Lilla Isie gamla kyrkogård
öster om Trelleborg. En lindhäck visar konturerna av hur den medeltida kyrkan låg. Söder om kyrkan är en del gamla gravstenar kvar, svåra att tyda då de utsatts för väder och vind.

28 september 2018
Kommer norrifrån från Anderstorp. Strax innan Västra Torp ligger Lilla Isie. Den medeltida kyrkan revs i mitten av 1800-talet och en ny byggdes i Västra Torp, fast den heter Lilla Isie kyrka. Kvar vid platsen för kyrkan finns en ödekyrkogård. En stor skylt visar: "Lilla Isie gamla kyrkogård". Parkerar vid grinden.

Därinne står flera gamla gravstenar söder om kyrkans plats. Märkta av tiden, men vackra. Texterna är delvis oläsliga. Ornamenten syns på en del. Här begravdes jordägare med påkostade gravstenar. Norr om kyrkan begravdes de fattiga med enkla träkors, som sedan länge förmultnat. En gravsten har formen av en stubbe. En har ett staket runt sig. Några stenar lutar, här finns inga regler att de ska vara stabilt förankrade. Kyrkan är borta, en lindhäck visar platsen för den. Bakom kyrkogården är en gård, annars en rofylld plats.

Karta