Borelund
är ett naturreservat i södra Skrylleområdet, mellan Dalby och Torna Hällestad, med orkidérika kalkkärr, och även med en del andra växter.

6 januari 2022
Kör i dag in på grusvägen och parkerar på parkeringen till naturreservatet. Det är vackert väder och det är flera bilar som står där. Brukar inte vara här på vintern. Går Skåneleden in på området. Flera vackra träd. Vi har fika med oss, årets första fika ute. Många fler som är ute i det vackra vädret.

5 juni 2021 Orkidéer
Brukar parkera utmed landsvägen, kör i dag in på grusvägen intill och parkerar på parkeringen till naturreservatet. Går grusvägen fram, tar inte in på Skåneleden, utan tar stättan in på fältet. Mandelblomma blommar. Gult fält med smörblom. Framme vid den låga åsen syns många orkidéer. Går nedanför åsen mot våtmarken. Mycket orkidéer. Även smörblom. Går upp på åsen igen. Rosenbuskar står i vit skrud. En slänt med fröställningar av backsippa. Letar efter nattviol i västra delen av åsen men hittar ingen. Går ned till vattensamlingen norr om åsryggen. Några orkidéer. Den ätliga grodan hörs, lyckas se en.

Går över åsen och över våtmarken. Lite blött men det går att kryssa sig fram och hoppa över en liten bäck. Många orkidéer. Ett bestånd med gissar på ängsull. Vandrar österut mellan orkidéer. Sitter ner för fika i prakten. Går vidare fram till Skåneleden. Ett helt gäng kommer vandrandes med ryggsäckar. De ser inga orkidéer. Vi går Skåneleden tillbaka. En man kommer joggandes från Knivsåsen.

28 maj 2020 Orkidéer
Parkerar som vanlig vid vägen mot Torna Hällestad. Följer Skåneleden till höjden där vi viker av till Borelund. Backsipporna är överblommade, de visar sina vackra fröställningar. En skolklass kommer gåendes på Skåneleden, försvinner över spången vid kärret. Rosenbuskarna blommar. Vid slänten efter enarna är de första orkidéerna. Många är små, kanske för torrt. Vackert ändå. Smörblom blandar sig med dem. Fler orkidéer i kanten av kärret. Tar fika i gröngräset. Vandrar sedan på åsen österut. Letar efter nattviol, hittar ingen. Möter en man. Vid stättan vänder vi ner mot vattensamlingen i norr. En hel del orkidéer där också. Går ner till och över kärret för att gå tillbaka på södra delen. Mycket orkidéer, men inte som förra årets blomning. Moln bildas, blir långt mellan solstrålarna. Kommer fram till spången. Vi fortsätter en bit till. Där står en mäktig ek. Går över spången, ett litet bestånd med liljekonvalj. Tar en annan tillbaka, Skåneleden över ängen fram till vägen. En stätta efter stängslet, en skylt varnar för betande boskap. Sedan vägen till parkeringen. Molnen tätnar, en droppe regn.

22 april 2020 Backsippor
Parkerar som vanlig vid vägen mot Torna Hällestad. Följer Skåneleden till höjden där vi viker av till Borelund. I vattensamlingen blommar kabbleka. Några tuvor med vitsippa. Mycket backsippa, en hel del har blommat och har utvecklat sin fröställning. Körsbärsträd är i blom. Joggare passerar på spången äver kärret. På slänten mycket av backsippa. Går västerut, mer av backsippa. Förbi enar. Blåsuga börjar blomma. Slånbuskarna är vita. Går på höjden i den västra delen. Även här backsippa. Går över stättan. Där blommar vitsippa. Vi vänder efter stättan. Nere i kärret är det gult av kabbleka. Sätter oss vid enarna och dricker kaffe. Solen gliser i den skira grönskan. Går till dammen. En hel del backsippa. En man kommer gående över fältet. Försvinner bakom kullen. Vi strosar runt. Men där sitter han naken! Som vid förra besöket. Är det en plats för nudister? Vi går tillbaka till parkeringen.

4 juni 2019
Parkerar på rastplatsen strax innan Torna Hällestad på vägen från Dalby. En tom skolbuss står där. En man parkerar också. "Ni ska ut och vandra här?" frågar han. "Vi ska se på orkidéer". Han berättar om sin barndom här. Han kör igen. Vi går Skåneleden, viker av västerut på åsen. Går stigen till våtmarken. Där blommar mängder med orkidéer. Har inte så många här tidigare. Svårt att bestämma de olika arterna, räcker med att beundra dem. De blandar sig med mattor av smörblom. Går västerut över stengärde, fortsatt bland orkidéer, hoppar över den lilla bäcken och går upp på norra slänten. Till vår fikaplats. Här verkar alla orkidéer överblommade. Hembakad rabarberkaka med vaniljvisp. Solsken och varmt.

Fortsätter till dammen i väster. Nästen helt igenvuxen. En groda kväker. Enstaka orkidéer. Fröställningar av backsippa. Många rosenbuskar. Går tillbaka till våtmarken. Praktfullt med alla orkidéer. En man kommer gående på Skåneleden en bit bort. Men han är ju naken! Han passerar bakom ett buskage. Vi väntar diskret på att han ska passera. Men han kommer aldrig fram. Går dit. Inte ett spår av honom. Konstigt. Återvänder mot bilen. På fältet mot Knivsåsen betar en flock kor. Bara vår bil på parkeringen.

27 maj 2017
Har parkerat vid Knivsåsen. Gått till Borelund. I Borelund blommar orkidéerna för fullt. På norra sidan av våtmarken är sluttningen full smörblomma och orkidéer. Fika i prakten. Tomt på folk. Grodor kväker i dammen. Ser inga. Går över kärret. Orkidéer och humleblomster. En blåsuga. Blött, hoppar mellan tuvor. Solen steker. Varmt och svettigt. Ibland kommer en skön vindpust. Går Skåneleden tillbaka till parkeringen.

27 maj 2016
Ställer bilen på rastplatsen vid Hällestads åsar strax väster om Torna Hällestad. Följer Skåneleden mot Knivsåsen. Rosor blommar. Viker västerut vid åsryggen med utsikt mot Knivsåsen.

Följer åsryggen. Fröställningar av backsippa. På en slänt mot kärret i söder är en mängd orkideer. Här finns Sankt Pers nycklar, Majnycklar, Jungfru Marie nycklar. Jag har gett upp att känna igen alla varianter. Breder ut en filt och njuter av blommor och kaffe.

Går över kärret. Inte särskilt blött. Även här en mängd orkideer. Även humleblomster. Går tillbaka över kärret på en spång.

Följer åsen till den västra delen av naturreservatet. Där är en högrest orkidee som ännu inte slagit ut. Grodor kväker. Här finns en damm. Kan se en lövgroda som blåser upp kinderna. Låter ljudligt. Äng med smörblomma.

17 juni 2012: Det är de vilda blommornas dag. Jag kör till Knivsåsen - Borelunds naturreservat öster om Dalby. I den norra delen finns kärr som kan ha en fin flora. Jag parkerar strax innan Torna-Hällestad. Följer Skåneleden till stättan in till reservatet. Kommer upp på en ås med utsikt söderut mot fäladsmarker och Knivsåsen. På åsen blommar fibblor, jag kan inte de olika fibblorna, men fibbla är det nog.

Jag går västerut mot våtmarken. På fäladen växer nyponros och fläder. I en sänka hittar jag orkidéer, kan inte säga vilken, flera är så lika för mig. Det börjar regna kraftigt. Jag har bara ett lite paraply med mig, och det viker sig av regn och vind. Skyndar mig att skula under en bok. Hinner bli rejält blöt ändå. Det är en kort skur, snart är det uppehåll igen.

På slänten ner mot ett kärr växer en stor mängd orkidéer. Fortsätter på en låg ås västerut till reservatets västra gräns. Skåneleden gick här förr, det gör den inte längre, markeringarna är övermålade. Här finns ett kärr, det växer gökblomster, en sorts tistel, kråkklöver, några exemplar av nattviol. Tuvor med smörblom, fröställningar av något överblommat. Har inte mött någon på hela besöket, inte så populärt med vilda blommor på egen hand. Nöjd går jag över fäladen till vinkelgenomgången mot vägen som leder tillbaka till parkeringen.

Karta