Dalby kyrka
Heligkorskyrkan i Dalby är Nordens äldsta bevarade stenkyrka, grundad 1060 som domkyrka då Dalby blev ett stift i Danmark.

12 januari 2022
En ruggig disig januaridag. Ställer bilen på parkeringen till kyrkan. Går gången fram till kyrkan. Smiter in i vapenhuset, kyrkan är öppen. Inne i kyrkan står en julgran. Gången mellan bänkarna i långhuset är lövsmyckad. Julkrubban finns kvar. Det är sig likt sedan förra besöket för mer än tio år sedan. Tittar på de saker som inte sågs då. I koret står medeltida korstolar. Till höger om altaret är klockarebänken från slutet av 1500-talet, där ledde klockaren psalmsången. Dörren in till sakristina gjord av ett skrank eller skåp från 1500-talet. Från den äldsta tiden är den kolonn som är inmurad i den sydvästligaste pelaren inne i kyrkan. Egino från Hildesheim var biskop i Dalby 1060-1066, han finns som en statyett i kyrkan. Därefter blevn han biskop i Lund, Dalby var ett stift i bara sex år.

Går ner i kryptan, är egentligen en förhall. Den liknar kryptan i Lunds domkyrka, fast mindre, och har troligen samma byggmästare. Tittar ner i brunnen. Finns ett litet altare. Går en runda runt kyrkan. Dimman tjocknar. En katt leder oss tillbaka till parkeringen.

9/8 2009: Kör till Dalby kyrka. Heligkorskyrkan i Dalby är Nordens äldsta bevarade stenkyrka, grundad 1060 då Dalby blev ett stift i Danmark, tillbyggd flera gånger sedan dess. Här fanns även ett kloster med anor från 1100-talet. Kvar från klostret är en vit byggnad norr om kyrkan, nu mangårdsbyggnad för Dalby Kungsgård. En liten klosterträdgård är restaurerad med vad man tror odlades. Går in i kyrkan och tänder som jag brukar ett ljus över de döda, tänder idag ett extra för en nyligen avliden. Sätter mig en stund och skänker dem en tanke. En vacker dopfunt är från 1100-talet. Går upp i predikstolen från 1705 och ser ut över de tomma bänkraderna från 1758. Vänder blicken mot  altaruppsatsen, från 1758, med den lidande Jesus.  Delar av murarna är oputsade, de är från 1000-talet, läser jag vidare i broschyren om kyrkan. Kryptan är en mindre variant av Lunds domkyrkas. I hörnet i kryptan är en källa.  Jag är småhungrig, smiter in på Dalby gästis för en sillamacka och lättöl. I murgrönan härjar getingar, håller mig en bit ifrån. Har redan blivit stucken en gång idag, det räcker. I korsningen är en annorlunda kur, är inte den lokalt känd?

Länkar:
Dalby gästis

Karta