Hällestads kyrka
är känd för sina kalkmålningar som täcker stora av innertaket och skildrar passionshistorien. Den som har målat dem har daterat dem med 1460.

4 oktober 2021
Vi tar en fika i caféet på lanthandeln i Torna Hällestad. Mittemot ligger kyrkan. Efter kaffet går vi till kyrkan. Det hörs orgelmusik. Dörren är öppen så vi går in. En kvinna övar på orgeln. Vi passar på att se oss om i kyrkan.

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet. Den svenska kungen Karl Knutsson Bonde härjade i Skåne 1452, och förstörde troligen kyrkan. Kyrkan byggdes upp igen under 1450-talet. Den är känd för sina kalkmålningar som täcker stora av innertaket och skildrar passionshistorien. Den som har målat dem har daterat dem med 1460. Som så ofta blev de överkalkade under reformation och togs fram igen på 1900-talet. Verkligen fina. Invanterierna är av senare datum. Behållningen är kalkmålningarna.

Utanför kyrkan finns en stenkista och några äldre gravhällar och gravstenar.

I östra delen av kyrkan sitter tre runstenar inmurade på utsidan av kyrkan, Hällestadstenarna.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.677711, 13.420563