Flackarps ödekyrkogård
Flackarps 1100-tals kyrka söder om Lund revs 1865. Idag finns en klockstapel med kyrkans klocka, ett träkors, en minneslund och en del gamla gravstenar.

22 januari 2021
Parkerar vid muren utanför klockstapeln. På grinden hänger en krans. Det är sig likt från förra besöket. I muren vid grinden ligger fortfarande en rest av kyrkan eller är det en bit av en gravsten? Tittar närmre på de gamla gravstenarna. En del är oläsliga. Flera är vittrade. Några är liggande. På få syns tydligt texten, bl.a. efter kyrkvärdar. En del är födda i slutet av 1700-talet. Finns en liggande som ser utsmyckad ut. Skålgroparna hittar vi inte denna gång. Kyligt, kör hem.

1 januari 2009
Det är vacker väder och nollgradigt. Jag behöver röra på mig och cyklar ner genom staden till Flackarps ödekyrkogård söder om Lund. Man måste cykla en bit på väg 108 för att komma till den återvändsgata som leder till ödekyrkogården. Tycker man kunde ordna en cykelväg över Höjeå eller något. Men kyrkogården ligger i Staffanstorps kommun och man är kanske inte så intresserade av en förbindels här. Kyrkogården ligger vid en gård, i övrigt är den omgiven av åkermark. På kyrkogården finns en klockstapel. Jag ställer cykeln mot P-skylten på parkeringsplatsen. Det finns ingen informationsskylt om kyrkogårdens historia, En minnessten berättar att här låg under 700 år en kyrka som revs 1865, och att många generation vilar i den vigda jorden. Kyrkklockan hänger klockstapeln från 1953. Det finns en del gamla gravstenar, flera från 1700-talet. I muren runtom platsen finns stenar från kyrkan. I det östra hörnet ska det finnas en sten med skålgropar, med lite fantasi tror jag att jag kan se dem. Det finns en minneslund där ett gravljus är tänt. Jag står en stund och begrundar kroppens, livets, och universums förgänglighet. En katt kommer gående. När den får syn på mig stannar den, vänder, och springer in i ladugården. Jag cyklar hemåt, en lång seg uppförsbacke är det genom hela Lund. Vid Höje å bestämmer jag att här ska jag göra en vårpromenad utmed ån och mellan reningsdammarna. Hemkommen värmer jag mig med kaffe, konjak, mörk choklad, och en god bok.Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.690546, 13.159207