Veberöds ljung
naturreservat öster om Veberöd är naturbetesmarker med ståtliga ekar. Klingavälsån slingrar sig genom området.

2 mars 2014
Äter frukostbuffé på Vismarlövs café. Utanför går vackra höns och pickar. Två tuppar sprätter runt och bevakar stolta sitt gemensamma harem. Kör vidare till Veberöds ljung öster om Veberöd. Svänger av väg 11 där det står skyltat Kulturens Östarp. Efter en knapp kilometer är en större parkeringsplats på östra sidan av vägen. Än dröjer våren, men några vårtecken kanske finns trots att dimman ligger denna tidiga marsdag.

Ljungen har nyligen blivit naturreservat för sin flora och ekdungar på gammal fäladsmark. En stätta leder in till reservatet. Följer den före detta järnvägen, rälsen ligger kvar, tills det blir stopp. Ett stängsel spärrar. Följet stängslet norrut till Klingavälsån som meandrar stillsamt. Ån kantas av al. Ute på fäladen står några ekar på rad, en har fallit och blivit hem för allehanda småkryp. Följer ån till landsvägen som går över ån på en stenvalvsbro från 1887. Går över en stätta och tar landsvägen till parkeringen där en stätta leder på fäladen väster om vägen.

Kommer in på fäladsmark med vackra dungar med ek och enebuskar. Kostigar löper över fäladen. På en yta står stubbar. Går bört mot väg som går intill fäladen i norr. En bäck ringlar sig. Vandrar över fäladen utmed en ekdunge fram till Klingavälsån. Vid åkanten är ett stort bestånd med vårlök. Den är redan på väg att slå ut. Sitter ner för en fikastund vid en mindre fors. Vattnet sjunger rogivande. Slutar rundvandringen vid valvbron och går tillbaka till bilen.

Karta