Husarahagen
är ett naturreservat söder om Häckebergasjön med lövskog, med en hel del gamla träd. Kronprinsens husarregemente gick på sommarbete i området under 1800-talet, därav namnet.

23 mars 2014
Kör vägen söderut på vägen från Häckeberga slott. Där Skåneleden korsar vägen är en parkering. Ställer bilen och följer skogsvägen och Skåneleden västerut. Utmed vägen ligger timmerupplag. "Hej" cyklister trampar förbi. Invid vägen är en vacker göl. Kommer till en flervägskorsning, tar söderut på den längst västerut. Flera träd har ramlat. Passerar genom en lövträdsdunge. Går upp i backen med ung lövskog. Vitsippor är på väg ut, letar efter blåsippor men hittar inga. Återvänder till vägen.

Unga lövträd står tätt intill varandra. Häst med ryttarinna skrittar förbi. Vårsolen gliser mellan grenarna. Söderut, bakom gamla träd, skymtar åkrar. Lämnar vägen för att ha lunch bland de gamla. Fortsätter sedan i skogsbrynet. En fallen mossbelupen gren liknar en urtidsödla. Traskar uppför slänten till vägen. En torraka är full med hål, ett tillhåll för många kryp. Går vidare på den något leriga vägen. Genom bokskog. I söder skymtar åkermark. Vid en bäck blommar gullpudra.

Vägen passerar en lärkträdsdunge. Vad är det röda? Det är lärkträd som blommar. Vackert röda kottliknande små blommor. Det har jag inte lagt märke till tidigare. Tar höger vid en korsning, genom skog till en grusväg, tar till vänster. Höns, får, påfåglar samsas. Vägen slutar vid landsvägen.

Tar till vänster, och sedan vänster igen på skogsväg. Fikar i en glänta sittandes på en stubbe. En stilig gran står ensam i lövskogen. Är snart tillbaka där vägarna möts. Undersöker nu första vägen till vänster. Den leder till lärkträdsdungen. Här är det många träd som blommar. Konstigt att man inte lagt märke till blommorna tidigare. Kommer ner till vägen som gicks innan. Vänder och går tillbaka över en kulle väster om vägen. Sedan vägen tillbaka till parkeringen.

Karta