Gårdstånga våtmark
anlagda dammar utmed Kävlingeån på bägge sidor om E22an. En hel del fågel och skridskobana på vintern.

11 februari 2012: Kävlingeån ligger frusen och snöfri. En eka ligger fastfrusen vid åkanten. Det är bara vid utflödet från dammen där det är lite rinnande vatten. Dammen ligger spegelblank. Den inbjuder till skridskoåkning. Jag snör på mig min hockeyrör av 60-tals modell. De passar fortfarande. Jag har inte åkt skridsko på över tio år. På vingliga ben tar jag mig ut på isen. Tar några försiktiga skär, hu hjälp så halt! Några skär till, lämnar land. Osäkert. Barn kan, far förbi mig. Isen är lite knottrig och med sprickor. Vackert. Vinglar vidare ut till en av öarna. Går bättre och bättre. Diskuterar med mamman till barnen våra gamla skridskomodeller. Hjärnan minns barndomens lärdomar från Vena kärr i Hässleholm. På isen ligger spår av andra djur. Glider fram till andra änden av dammen. Studerar vackra strukturer i isen. Ramlar inte en gång. Fantastiskt. Blir modigare. Snabbare skär, stoppsladdar, kan lägga över till vänster. Svårare till höger. Hej vad det går. Tar varv på varv. Efter en timme är jag nöjd. Belöningen är varm choklad.

6 januari 2012: Kör till våtmarken vid Gårdstånga för att prova mitt nya telezoom. En björktrast sitter i buskagen vid körvägen. Jag har inte varit vid dammarna på västra sidan om motorvägen. Går under motorvägen vid Kävlingeån. Där är en större damm. Inga fåglar, men ett svanpar flyger över markerna. På västra sidan syns en stätta, kanske man kan gå längre västerut? Provar inte. Kävlingeån är fylld över sina bräddar. Går tillbaka till östra sidan. Sothöns och svanar är vad som finns i dammen.

11/10 2009: Regnet har upphört. Måste komma ut, kör till Gårdstånga norr om Lund. Ställer bilen på busshållplatsen, här kör ingen buss på söndagar. På andra sidan går en körväg mellan fälten. En bom spärrar av den för biltrafik. Kor ser undrande på mig när jag går nerför vägen, 'Honom har vi aldrig sett förr' tycks de tänka. Kommer fram till ett betfält. Mot E22an och Kävlingeån är en liten våtmark. Gångristorna in dit är spärrade med taggtråd, men jag lyckas kliva över. Då upptäcker jag att grinden vid sidan om går att öppna. Det är lågt vattenstånd. En häger glider över Kävlingeån och försvinner. Jag har kikare med, ganska ovanligt jag kommer ihåg den, men det hjälper inte. Ser ingen fågel. Går bort till Kävlingeån. Träden speglar sig i vattnet. Går mellan ån och våtmarken. Det är skönt att gå, går ett varv till. På vägen ut använder jag grinden, och går sedan körvägen tillbaka till bilen. I vägkanten blommar en vitblära. Du, är det inte lite sent att blomma? Det är höst.

Kör in på vägen till Igelösa. Stannar till vid gravhögen strax innan bron över E22an. Går upp på högen, hoppas på utsikt mot våtmarken men trädens lövverk vid Kävlingeån döljer den. Gravhögen pryds av gravhögsgäss.

Karta