Skånebilder - En blandad Skåne

En samling blandade bilder från Skåne, stora och små utflyktsmål.

Agusastugan i norra delen av Tomelilla kommun och väster om Brösarp är från början av 1800-talet. En korsvirkesgård där boningshuset är hopbyggt med stall och loge. Gården är idag ett museum, där hus och inredning är som när den siste ägaren lämnade gården 1943. Inte mycket hade dessförinnan ändrats.

Albertaravinen. Mellan Alberta och Esarp meandrar Höjeå naturligt förbi betesmarker i en bred dalgång. Vegetationen är frodig och relativt rik.

Allmänningen i Eslöv är ett naturreservat inne i samhället. Området är skogbevuxet och av geologisk intresse, här går en gräns mellan blockrik mark och lerrik mark. Hundramannastenen hålls fri från växtlighet för att visa gränsen mellan blockrik och blockfattig mark. Namnet kommer från sekelskiftet 1900 då man gick samman i Hundramannaföreningar, föregångare till sjukkassan. Man var ett hundratal medlemmar för att hjälpa behövande.

Backåkra. När Dag Hammarskjöld dog testamenterade han sitt Backåkra till Svenska Turistförening. Museum över Dag Hammarskjöld. En meditationsplats anlades till hans minne.

Borgen. Från Vallåkra stenkärlsfabrik kan man gå längs en vacker bäckravin till Borgen i Rååns dalgång. Namnet Borgen kommer av den fornborg som låg uppe på krönet ovanför Råån. Delar av området är naturreservat.

Borstbäcken. Borstbäcken rinner genom en vacker skog norr om Vombsjön. I den övre delen stod 1644 en skärmytsling mellan svenska soldater och en bondehär. Bondehären ska ha slaktats. Området är botaniskt intressant.

Bosarps jär är en smal rullstensås norr om Eslöv. Åsen är till största delen skogbevuxen. Från krönet kan man se ut över jordbrukslandskapet som omger åsen. Landsvägen mellan Eslöv och Hasslebro passerar den västra delen.

Bullltofta är ett rekreationsområde anlagt på det som tidigare var flygplats i Malmö. Här finns träd, ängar, vatten, kullar, motionsslingor. Ligger intill IKEA, varför inte ta en promenad i anslutning till handeln.

Bälteberga är en gård vid Rååns dalgång söder om Vallåkra. En vacker dalgång.

Bösmöllan. Bösmöllan vid Kävlingeån söder om Lilla Harrie. Vattenmölla där turbinerna idag används till elproduktion. Naturskönt område. Länk>>>.

Dagstorpssjön. Dagstorpssjön ligger väster om Höör. På den norra sidan av sjön är en fin liten badplats. Sjön omges av ett vackert landskap, bl.a. promenadvänlig bokskog.

Eklunden anlades när Lund 1990 firade sitt 1000-års jubileum. Ligger vid Hardebergaspåret mot Södra Sandby. Vid dungen finns en grillplats. Invid Hardebergaspåret är en minnessten.

Eneskogen (även kallad Jönssons ene) vid Anderstorp öster om Röstånga är betesmarker där enebuskarna växt sig ovanligt stora.

Erikstorps kungsgård som ligger i Borstahusen, har anor från Erik av Pommerns tid. Dagens huvudbyggnad är från 1700-talet, rymmer en restaurang. Länk>>>.

Esarp där det i den gamla finns Kulturforum Esarp. På ovanvåningen är ett skolmuseum och den lokale konstnären Theodor Jönssons konstnärshem bevarat som det var han när lämnade det. Ibland finns konstutställning bottenvåningen.

Finjasjön. Området söder om Finjasjön vid Hässleholm är ett halvöppet landskap kring Hovdala slott. Runt Hovdalaån är en vacker lövskog. Från Trädhuset har man utsikt över sjön och mot Göingeåsen. Vid Björkviken finns en fin badplats. Runt sjön går vandringsleden, Finjasjöleden, som är en del av Skåneleden.

Flodahusdammen på Ravlunda skjutfält. Här kan man i slutet av maj lyssna på Sommargylling.

Flommen är ett naturreservat på Falsterbohalvön, bestående av betade strandängar och laguner. Flyttfåglar passerar och gör det populärt bland fågelskådare.

Frueräften är en skogsdunge nordost Lund. Tar mig dit ibland för att se på vitsippor.

Gårdstånga. Förbi Gårdstånga nordost Lund flyter Kävlingeån stilla. På våren svämmar den över och bildar då nästen en mindre sjö. Där E22an passerar över ån är en anlagd våtmark, med fågelliv.

Hasse och Tage museet i Tomelilla. Värdens största Hasse o Tage museum. Det är så litet så jag kom inte in, under högsäsong måste man boka tid i förväg. Intill är caféet Glada Gladan, tog fika där i stället, och tittade sedan på kyrkan.

Harlösa ravinen mellan Hjularöds slott och Harlösa är en vacker dalgång med en bäck i dess botten. Dalgångens sluttningar är betade. Hjularöds slott är ett sagoslott med tinnar och torn. Skåneleden passerar i dalen. Vid Harlösa kyrka finns en utsiktplats med utsikt äver Kävlingeåns dalgång.

Hyby backar vid Hyby erbjuder höga och mjuka kullar, med vidsträckta utsikter över slättlandskapet i sydvästra Skåne. Länk>>>.

Jällabjär är en höjd öster om Röstånga, som är en vulkanrest. På toppen kan man se basaltpelare från vulkanen. Området runt höjden är ett naturreservat och består omväxlande av lövskog och betesmarker.

Järavallen är ett strövområde norr om Barsebäck. Här finns strandängar, skog, och dammar. E6an skär genom området.

Karaby backar ligger vid Västra Karaby väster om Kävlinge. Från backarna har man god utsikt över slättlanskapet. På backarna är flera gravhöger och en rest sten.

Karups ängar är en del av Klingavälsåns naturreservat. Det består av betade ängar utmed Klingavälsån vid Ilstorp, och har ett rikt fågelliv. Vid bron över Klingavälsån finns en parkeringsplats med en plattform med utsikt över ängarna.

Kivik Art Centre är konst och kultur i naturskönt område på Lilla Stenshuvud på Österlen.

Klörups häkte. Jag har undrat över kringlan vid avfarten till Klörup, på vägen mellan Ö Grevie och Alstad. Kör in och parkerar vid det K-märkta Klörups häkte från 1809. I det finns arrest och fångvaktarbostad. I Klörup fanns en gång ett ting och även ett gästgiveri. Carl von Linne ska ha varit gäst, det var nog inte i häktet. En skylt uppmanar att knacka på i smedjan på andra sidan vägen för guidning. Jag blir guidad av en trevlig och sällskaplig svart katt. Jag blir så upptagen av katten att jag glömmer bort häktet

Knäbäckshusen mellan Vik och Stenshuvud. Byn som flyttades när Ravlunda skjutfält bildades.

Krankesjön är en välkänd fågelsjö. Lättast att komma till sjön är fågeltornet vid Silvåkra.

Krutmöllan. Äldre kvarnmiljö vid Kävlingeån öster om Kävlinge. Namnet kommer av att man tillverkade krut på 1600-talet.

Kungsmarken mellan Lund och Södra Sandby. Naturreservat med golfbana och fornborg. Botaniskt intressant, som skyddas av golfbanan från exploatering.

Kvesarumssjön. Kvesarumssjön är en liten vacker sjö väster om Södra Rörum. I den östra delen av sjön är en liten trevlig badpats. I den södra delen, med utsikt över sjön, ligger Kvesarums slott.

Liarum ligger straxt nordost om Linderöd. Här finns en vacker äng som på våren prunkar och är då värt ett botaniskt besök.

Lillsjödal. Vid Lillsjödal väster om Sösdala är fina stigar genom vacker bokskog. Vid en damm ligger ett av Skåneledens vindskydd. Nordost om Lillsjödal är låga ringlande rullstensåsar, Getaryggen. Vid grusvägen mot Sösdala är Lillsjödals frilfuftsgård, ägd av Lunds universitets studenter.

Ljungen öster om Veberöd är en av få bevarade ljunghedar. Klingavälsån ringlar sig genom landskapet. I den västra delen finns ekdungar med inslag av enebuskage. Intill heden är en nedlagd järnväg.

Lyby. Vid Lyby söder om Hörby är en lönnallé utmed vägen till Osbyholm. Här är också en vidsträckt utsikt mot Hörby och Ringsjön.

Lövestads åsar. Väster om Lövestad är ett fint åskomplex, som till större delen är bevuxen med bok. Skåneleden går genom området.

Magle våtmark. Söder om Hässleholm, vid foten av Göingeåsen ligger den anlagda Magle våtmark, med strövstigar och ett rikt fågelliv. Våtmarken är en del av reningen av Hässleholms avloppsvatten.

Maglö ekar. Maglö ekar är ett litet naturreservat strax väster om Sösdala, utmed vägen mot Norra Rörum, med gamla solitära ekar. Reservatet bildades på grund av de gamla solitära ekarna.

Militärmuseet i Hässleholm har en stor samling av militära fordon från Hässleholms epok som garnisonsstad.

Munkarp är en by mellan Stockamöllan och Höör. Vid byn är rester av rullstensåsar, Munkarps jär, som utgör ett litet naturreservat i två delar.

Natthall nära Anderstorp öster om Röstånga erbjuder en fin utsikt över Rönneå.

Norra Rörum samhälle nordost Höör.

Pinedalen är en bred dalgång söder om Östra Ringsjön. Sluttningarna kläs av lövskog. Kungskällan på den östra sluttningen har fått sitt namn av att kung Karl XIV stannat till och svalkat sig. Skåneleden passerar genom Pinedalen, från dess nedgång vid Gudmuntorp upp till Ringsjön. Dalgången domineras av betesmarker.

Pudesjö Vid Hyby utmed väg 108, söder om Staffanstorp, är en liten sjö; Pudesjö. Där är en parkering. Går på stigen genom buskaget. Gräset vid sjön är nyklippt. Ett mindre hopptorn är vid sjökanten. Badbryggor ligger vid ena änden. Sandstrand finns inte. Lite avsides står en bajamaja.

Rapsen blommar runtom i Skåne i maj-juni. Var varierar från år till år, det är varje år lika vackert och en färgklick i odlingslandskapet.

Rönneberga backar. Rönneberga backar ligger strax norr om Asmundtorp, öster om Landskrona. Från backarna har man vyer åt alla håll. Söderut mot Asmundtorp. Österut och norrut från backarna mot slättslandskapet. Västerut mot Öresund. På backarna finns flera gravhögar.

Saxån ringlar sig genom landskapet norr om Dösjebro. Vid Annelöv är en gammal stenvalvsbro över ån.

Sextorp söder om Hörby är en gård med en sänka med en skog av rhododendron. Det är egentligen en mindre park tillhörande gården, parken är öppen för allmänheten. Sänkan är lummig, med bokskogsbevuxna sluttningar. Bara bokskogen är värt ett besök.

Sniberups fälad ligger strax öster om Östraby, och är en rest av de betade fäladsmarker som fanns på Linderödsåsen. Fäladen domineras av en.

Sofiero strax norr om Helsingborg. Kung Gustav VI Adolfs sommarslott. Känt för sin slottsträdgård med rododendronsamling. Testamenterades vid hans död till Helsingsborgs stad. Inträde. Länk>>>

Spjällabcken är en kulle söder om Sjöbo mot norra Fyledalen. Gick upp genom skogen nedanför skidbacken. Hade hoppats på utsikt. Gick tillbaka till Sjöbo på ett av de markerade spåren, fick då en glimt av vyer mellan träden.Gick ner via skidbacken.

Starrarps ora är en bäckdalgång på Linderödsåsens sydvästsluttning. Den är omgiven av gamla naturbetesmarker.

Stenskogen. Stenskogen ligger mellan Ringsjön och Höör. Består av kuperade skogsmarker, med minnen från tider med stenbrytning, bl.a. kvarnstenstillverkning. Flera kvarnstenar ligger kvar i skogarna.

Stångbymässan är en årlig hantverksmässa i Stångby norr om Lund.

Tirups örtagård söder om Lund med plantskola, café, lekpark, butik

Trollenäs slott strax väster om Eslöv. Strosa runt i slottsparken. Näs gamla kyrkan vid slottet är från 1100-talet. I Borgstugan finns café och galleri. I smedjan utanför slottparkens grindar finns konsthantverk.

Trollsjön park i Eslöv med dansbana och kaf&aecute;.

Tvedöra är ett vattenfyllt grustag för bad. Ligger vid avtaget mot Silvåkra på vägen mellan Södra Sandby och Torna Hällestad. Området var i början av 1800-talet militärt övingsområde, efter vilket en minnessten är rest.

Vallby mosse en dödisgrop och naturreservat öster om Kyrkheddinge.

Vassen är en sjö öster om Vombsjön. Längs den södra stranden av Vassen är en stig nedanför branten av Frualid som är en rest av en kraterrand efter en vulkan. Från Frualid har man en vidsträckt utsikt mot Vombsjön.

Vombs fure. Söder om Vombsjön är ett område med barrskog. Tall planterades under 17- och 1800-talen för att få stopp på den sanddrift som blev följden av att marken överutnyttjades. Rester av sanddynor och åsar syns inne i skogen. Många söker sig hit för att plocka svamp på höstarna.

Vombs ängar. På ängarna rastar stora mängder av fåglar under vår och höst. Ängarna ligger i en sänka längs Klingavälsån mellan Krankesjön och Vombsjön. De utgörs av betesmarker och ängar som tidvis står under vatten. Det är tillträdesförbud på ängarna året runt. Använd fågeltornet.

Öved. Vid Öved finns flera vackra vägar, t.ex. allén till Övedskloster.

Jällabjär

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009