Skånebilder - Grönalund

med ramslök och en gång en populär nöjesplats norr om Anderslöv.

5/6 2010: Har många gånger kört förbi Grönalund och skylten med 'Grönalunds tivoli' på vägen mellan Börringekloster och Anderslöv. Parkerar på rastplatsen. En skylt berättar om att här låg Grönalunds tivoli, en gång ett populärt nöjesställe, med hållplats på järnvägen Börringe - Östra Torp. Idag är här en skogsdunge, där ramslöken står i blom i stor mängd i skogen invid rastplatsen. En skyltning finns 200 meter söderut till platsen för tivolit står det. Jag tror nog man kan komma dit via stigen upp i backen med ramslöken. Ramslöksbladen är gott att ha i salladen. Det är ingen bra stig, igenväxt och blöt. Invid stigen blommar ramslök. Jag fortsätter upp för backen. Klafs, jag plurrar, rejält blöt om fötterna. En stinknäva (tror jag det är, men den stinker inte) och (busk?)stjärnblomma tittar förvånat mot mig. Till slut upphör stigen, blött och snårigt. Ger upp och vänder.

Följer instruktionen och skylten 'Grönalunds tivoli'. Mycket bättre, bra stig genom granskog och fram till en glänta i ung lövskog. Det är som en gräsmatta, den är nyklippt. På en skylt står 'Grönalunds tivoli 1905 - 1949'. 1930 var Per-Albin Hansson här och höll föredrag står det. Bilder visar hur det såg ut, inget finns kvar idag. En bänk inbjuder till vila och lunch. Tar av skorna för att torka dem och strumpor. Studerar ramslöksblomma i detalj. På en bokstam vid stigen är ristningar, kanske gjorda av förälskade par från nöjesplatsens dagar? Om nu boken är så gammal? Dags att köra till dagens nöje, fotboll.

Karta