Hyby gamla kyrka
uppfördes i slutet av 1100-talet. Takmålningar från 1400-talet av en som kallas Harriemästaren.

28 februari 2016
Har ätit söndagsfrukost på Vismarlövs cafe. Är på väg till Torups slott. Stannar till vid Hyby gamla kyrka. Uppfördes i slutet av 1100-talet. 1873 slog blixten ner i kyrkspiran och kyrkan tog eld. Man lyckades rädda koret.

Bilar står på parkeringen. Det ska bli högmässa. Pratar med prästen. Det går bra att se sig om och ta bilder innan den börjar.

Det är främst takmålningarna som är intressanta. Gjorda på 1400-talet av en som kallas Harriemästaren. Målningarna föreställer Jesu lidande på Golgata, apostlarna, smådjävlar och den yttersta domen. Kyrkan skyddshelgon Sankt Nicolaus avbildas också.

Årtiondena runt 1900 fungerade koret som gravkapell åt familjen Trolle på Klågerups slott. Deras vapen, ett huvudlöst troll, finns på kyrkans gavel ovanför ingången. Kistorna ligger under golvet, kistplattorna är monterade på väggen.

Blir inbjuden att stanna på gudstjänsten. Smiter ut. På kyrkogården är gamla gravstenar. Snödroppar blommar. Nya kyrkans torn skymtar mellan träden.

Karta