Stångby mosse och Hoby backar
är beläget nordväst om Lund, och består av Stångby mosse och Hoby backar. De södra delarna, Stångby mosse, består av kärrmarker. Från kärren rinner Hoby bäcken norrut genom dalgången vid Hoby backar.

23 maj 2019
Kör väg 108 norrut mot Kävlinge. Vänder in på grusvägen österut strax efter vägen mot Vallkärra. Efter några kilometer är det en liten parkering på höger sida. Halva är ett grusupplag. Får plats med bilen ändå. På naturreservatet ska det finnas orkidéer.

Först stig genom skog. Mycket fågelsång. En lång spång leder genom våtmarken, mest vass. Följer en bäck. Vägval, en stig går rakt fram, en bro till höger över bäcken. Tar bron och spång genom våtmarken. Kommer ut på en stig utmed en äng fram till en liten väg. Inga blommor än. Vägen slutar vid betesmark, strax innan går en stig in i skogen. Går ut på betesmarken. En hel del mandelblomma, inga orkidéer. Ett rådjur försvinner snabbt. Tar stigen in i skogen. En liljekonvalj. Och är det inte en honungsblomster? Viker av på en stig som går ut på betesmarken. Ser ut som om man bränt en del av vassen. Inga blommor. Vänder vid en stätta.

Går stigen utmed bäcken tillbaka. Invid stigen en oansenlig blomma, liknar honungsblomster. Möter en kvinna med hund. Hon berättar att reservatet är dåligt skött och alla orkidéer försvunnit. Man har klagat hos länsstyrelsen, men utan resultat. Förr fanns guidade visningar här, då fanns det mycket av orkidéer. Inte nu längre. "Man lyssnar bara på bönderna. Finns inga orkidéer längre". Kommer till spången och tillbaka till parkeringen.

Karta

Naturreservatet Stångby mosse är beläget nordväst om Lund, och består Stångby mosse och Hoby backar. De södra delarna, Stångby mosse, består av kärrmarker med rik flora. Det finns en delvis spångad stig genom kärren, men det är på sommaren ändå rätt svårframkomligt då stigen blir övervuxen. Vid den västra sidan av kärren går en grusväg, där finns en liten parkeringsficka. Från kärren rinner Hoby bäcken norrut genom dalgången vid Hoby backar. Kärret är i en sänka som i norra delen smalnar av till en dalgång med böljande sluttningar som bitvis är rätt brants, Hoby backar. I dalgången slingrar sig Hoby bäcken. Dalgången skapades av vattenmassor under istiden. Det går att ta sig från stigen i kärret upp genom dalgången, men det är stiglöst över betesmarker. På höjden på den östra sidan ligger flera gravhögar. Backarna slutar vid Västra Hoby.