Skånebilder - Churches

This page is in swedish only. Might eventually appear in english.
Med kristendomens intåg i Skåne på 900-talet byggdes de första kyrkorna. Dessa var enkla kyrkor i trä. Adam av Bremen lär ha sagt att Skåne var Danmarks vackraste provins och full av kyrkor. I dag är Skåne Sveriges vackraste provins och fortfarande full av kyrkor. I dag återstår bara arkeologiska lämningar av de medeltida träkyrkorna. När murningstekniken kom till Skåne började man bygga stenkyrkor. Nordens äldsta bevarade stenkyrka är Dalby kyrka, invigd på 1060-talet. Dalby var då ett eget stift, men efter sex år drogs det in 1066. Lund blev då ensamt stift i Skåne. Lunds domkryka påbörjades på 1060-talet och stod färdig vid 1100-talets mitt. Fram till i början av 1200-talet uppfördes cirka 350 kyrkor.

Under åren har ekonomin, reformationen, olika arkitektoniska epoker satt sina spår bland kyrkorna. I slutet av 1700-talet började befolkningen öka och man behövde större kyrkor, och många kyrkor byggdes om och till.  Vid 1800-talets slut byggdes flera stora kyrkor, ofta på bekostnad av att man rev eller lät den gamla kyrkan förfalla. Nu när kyrkobesökarna är få så har man restaurerat den gamla kyrkan. En del kyrkor behövs inte längre och små församlingar har inte ekonomi att underhålla dem. Flera kyrkor har avlysts.

Jag går aldrig i krykan av religiösa skäl, men tycker att kyrkorna viskar historia och kultur. Det är en upplevelse att besöka en kyrka och gå runt på en kyrkogård. Tyvärr tycker en del inte det utan stjäler kyrkoinventarier. Därför är många av kyrkorna låsta. På denna sida samlar jag mina bilder på de skånska kyrkorna. Det skulle vara för ambitiöst att göra en fullständig beskrivning av alla kyrkor. Den som är intresserad av att läsa om de olika kyrkorna i Skåne hänvisas till församlingarnas hemsidor under Lunds stifts hemsida. Länkarna finns längst ner i menyn till vänster.

När jag började lägga ut mina dagböcker från vandringar på Skåneleden behövde jag en vinjettbild för varje vandring, därför började jag fotografera skånska kyrkor. Efterhand har det blivit ett eget projekt. Bland länkarna finns en till en annan kyrkobildssida.

Litteratur:
Skånska kyrkor, Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1997.  ISSN 0347-2418

MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Travel
Garden
Football
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Central Skåne
Northwest Skåne
Northeast Skåne
Southwest Skåne
Southeast Skåne
Ancient monuments
Churches
Nearby
Skåneleden

HIKING
Hiking
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samarian gorge
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009