Skånebilder - Lund

Lund är lärdomens stad. Stadens dominerande inslag är universitetet och dess mer än 30 000 studenter. Det märks inte minst av att de flesta av dem transporterar sig med hjälp av cykel. Att köra bil på Lunds medeltida gatunät och ofta enkelriktade smala gator är inte lätt. Det är en ständigt pågående debatt om bilar och bussar i stadskärnan. Lunds historia går tillbaka till 900-talet då det fanns en större bosättning i Stora Uppåkra strax sydost om den nuvarande staden. Fynden från utgrävningarna kan man bl.a. beskåda på Historiska museet. Var man än gräver i staden så hittar man arkeologiska fynd. På 1960-talet revs mycket, lyckligtvis behöll man domkyrkan som står som ett riktmärke i centrum. I Kattesund hittade man grunden av en kyrka, Drottens kyrkoruin, som man efter mycket debatt behöll och byggde in.

Det är mycket som är samlat vid området norr om domkyrkan. Lundagård, som förstörs vart fjärde år av Lundakarnevalen. När den hämtat sig är det dags igen. De åldriga träden har sett många karnavaler. Kungshuset, Universitetshuset med sina magnolier, AF-borgen Akademiska föreningens högborg, och Historiska museet. Palaestra var en gång en gymnastiksal, efter en brand blev det en konferenslokal.

Lund ligger på slätten, och naturen kryper sig inte nära inpå. Botaniska trädgården och stadsparken är några av oaserna. I väster är Rinnebäcksravinen,. i nordväst har man restaurerat Nöbbelövs mosse till ett mindre strövområde. Utsiktspunkter finns i norr från St Hans backer, f.d. soptipp, och Klosterängshöjden, deponiområder för schaktmassor. Norrut på Ladugårdsmarken har en damm anlagts, dit kommer man på en beträda. Från sydost sticker siluetten av Lund upp.

Det finns ett rikt café och restaurangliv, kulturlivet var bättre förr men Kulturen vid Tegnérsplatsen är värt ett besök. I Skissernas museum hittar man ritningar och förlagor till kända konstverk. Konsthallen vid Mårtenstorget klagar många på, de visar "fel" konst. Konstverk finns en del av, den mest intetsägande är statyn Intighet på Krafts torg. Årlig ljustinstallation i ljusträdet vid Lundagård. Det har också gjorts konstnärliga installationer på Bantorget.

Lund saknar större vattendrag, men i södra delen flyter den lilla Höjeå. Reningdsammarna utmed Höje å vid reningsverket lockar till sig många fåglar. Söder om Höje å ligger en mölla, Flackarps mölla. Invid möllan är en begravningsplats för de som avled på f.d. mentalsjukhuset St Lars norr om ån. De ligger i namnlösa gravar, förr skämdes man för sina mentalsjuka släktingar. Blir man fysiskt sjuk så har staden en stor låda som kallas Universitetsjukhus. Dör man så kan man bli begravd på Norra kyrkogåden, som man även kan besöka när man är i livet. Kyrkogården är ett rofyllt varierat grönområde, med träd, alléer, gravar, buskar i harmoni. Många går dit bara för att njuta av stillheten.

Dog gjorde många i det blodiga slaget vid Lund 1676. I monumentsparken står ett monument rest 200 år efter slaget.

När Lund 1990 firade sitt 1000-års jubileum planterades eklunden ( tusenårslunden ) vid Hardebergaspåret mot Södra Sandby. Vid dungen finns en grillplats. Invid Hardebergaspåret är en minnessten.

Uardastenen, jag kallar den så eftersom den rests av Uarda-Akadamien, minner om bedriften att med båt på Höje å ta sig från Lomma till Värpinge. Hämtat från Uarda-Akademien: "Världshistoriens första landstigning i Lund 1965 efter en strapatsrik båtfärd upp för Höje å och avtäckningen av minnesstenen vid platsen för landkänningen." Uarda-Akademien "är en sammanslutning av aktiva och före detta spexare och karnevalister".

Tusse var en katt som bodde på Fäladstorget i Lund på 1980-talet, omtyckt av alla. Han var sin egen. På dagarna sov han ofta i blomsteraffärens fönster. En dag i januari 1989 blev han överkörd. Stor sorg, och en insamling gjordes till hans minne. Resultatet bidrog till monumentet Tellus där han ligger på kanten och tittar på världen.

Mejeriet vid stadsparken besöker man för musik, teater, film, och mat.

Handbolls VM , för herrar i januari 2011. Kort om mina upplevelser av festligheten.
Holmbergska tomten , en något medvetet vildvuxen tomt i Lund. En gång en trädgård anlagd i slutet av 1800-talet av en av Lund rikaste män, Carl Holmberg. På våren är marken täckt med scilla.
Hökeriet, Kulturen i Lunds museibutik, en speceributik med café. Här kan man köpa bl.a. godis, saft, sylt, te, och hantverk.
Klosterkyrkan är en 1300-tals kyrka i tegel, och har ingått i en klosteranläggning. En av Lunds två bevarade medeltidskyrkor.
Livets museum ett litet småtrevligt avlångt och smalt museum i Lund. Medicinhistoria och om hur vår kropp fungerar.
Lundagårdsstenen är en smal fyra meter hög runsten som står i entréen i universitetsbiblioteket på Allhelgonabacken.
Max IV är en synkrotronljusanläggning på Brunnshög i nordöstra Lund.
Reningsdsammarna , även under kalla vintrar fryser det sällan till på reningsverkets dammar, därför kan man på vintern se en hel del fågel där.
Röstånga Mölla Skafferi , i Eslöv har en filial i Lund. Prisvärd surdegsbröd- och soppbuffé.
Tegnérmuseet , Esaias Tegnér betydande svensk författare och skald i början av 1800-talet, professor vid Lunds Universitet. Hans hem i Lund är idag museum över honom.
Tekulturen , tehus med försäljning och servering i Lund. Stort tesortiment.
Östra Kyrkogården , ligger vid Botaniska trädgården. Flera imponerande gravplatser och kända lundabor har sin sista vila här. Grön oas på sommaren.

Konst/designskolans årliga ljusinstallationer

Ljusrum Stråket Stadsparken - Bantorget, vintern 2008 - 2009
Efterljus Bantorget, Trollebergsrondellen, vintern 2009 - 2010
Spektrum Lundagård, vintern 2010 - 2011

Holmbergska tomten

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009