Drottens kyrkoruin
i centrala Lund är resterna av en stenkyrka som byggdes på 1000-talet och revs under reformationen. Den hittades vid utgrävningar omkring 1980 och byggdes efter många diskussioner in i huset som byggdes på platsen.

21 december 2012: Under tiden 1100-1250 byggdes 27 stenkyrkor i Lund. I mittet av 1000-talet byggdes den första stenkyrkan i Lund, Drotten kallad. Drotten är ett nordiskt ord för hövding/härskare, kyrkan var vigd at treenhigheten. 1150 blev kyrkan klosterkyrka till ett premonstratenserkloster. I början av 1300-talet blev det en församlingskyrka när kloster flyttade till Öved. Vid reformationen på 1500-talet revs kyrkan. Resterna kommer åter idagen runt 1980, då den vållade en strid. Det skulle byggas, av vad skulle man göra med ruinen? Ta bort, bevara? Det blev att man byggde in den i källaren under det nya huset i Kattesund, och är nu museum. På en vägg sitter en minnesplatta om kyrkan. Där kyrkan stod markeras med gatsten i Kattesund. Man kan från Kattesund se ner på ruinen via ett fönster. Till museet kommer man genom en restaurang, idag heter den Gattostretto, sedan trappa eller hiss ner.

I taket kan man se upp i restaurangen. Hoppsan, en kvinna i kjol passerar däruppe, bäst att titta på ruinen istället. Speglar ger illusion av att men ser hela kyrkan, fast det bara är ena halvan som finns. Sockeln till dopfunten står i långhuset. Man kan urskilja murarna till kyrkans delar, absid, kor, krypta, långhus, och i väster tornet.

På platsen fanns tidigare en stavkyrka, den första kyrkan i Skåne som byggdes omkring 990. Så står det på en informationsskylt. I montern under visas några bevarade trästavar från en annan träkyrka som stod i närheten. Uppe i Kattesund markeras dess konturer i markbeläggningen. Modeller av hur av Drottens kyrka kan ha sett ut finns i andra montrar. På väggen löper en löpare med historiska händelser sedan kyrkans tillkomst. Vid utgrävningarna hittades en del kistor, de finare var tegelkistor. På en stolpe markeras var markytan låg vid tiden när kyrkan kom till.

Det droppar in en del besökare under timmen jag går runt. Det är ett gratisnöje, så det är bara att titta in. Det är värt ett litet besök. Jag lämnar ruinen för en cappuccino i restaurangen. Köper en folder om kyrkan. Sätter mig vid ett bord så jag kan se ner på ruinen genom rutan i golvet.

Drottens museum

Karta


UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009