Skånebilder - Vomb

Området runt Vombsjön
Vomsbjön och dess omgivningar är ett populärt utflyktsmål. Sjön är en viktig fågellokal. I sjön bedrivs yrkesfiske, vid utloppet till Kävlingeån finns fiskförsäljning. Söder om Övedskloster i öster finns en badplats. Sjön är en dricksvattentäkt för Malmö.

Badplatsen är en fin något undanskymd badplats vid östra Vombsjön.

Borstbäcken Norr om sjön finns en frodig lövskog, där den vackra Borstbäcken rinner ner till sjön. Enligt sägnen stod 1644 där en skärmytsling mellan en lokal bondehär och svenska styrkor. Bondehären slaktades.

Frualid öster om Öveds kyrka är en höjd av vulkaniskt ursprung, med skogsklädd brant sida mot sjön Vassen.

Landskapsparken restaurerade våtmarker och parkområden. Namn som Kungastigen, Schweizerhuset, Filosofiska gången. Vita hjortar.

Nordost om Vombsjön, gå på stig på nedlagd järnväg, nedanför en slänt med vacker lövskog. På en sandstrand fram till en badplats.

Sjögårdens kaffestuga utmed väg 104 norr om Vombsjön i ett gammalt hus. Kaffe som serveras i mässingskanna, våfflor, kakfat. Liten butik med diverse saker.

Vassen är en liten sjö öster om Öved. På den södra sidan är en lövskogsbevuxen brant sluttning, av vulkaniskt ursrpung. Mellan sjön och sluttningen går en vacker stig. Går man upp på höjden, Frualid, får man en vidsträckt utsikt mot Vombsjön.

Vombs fure är ett barrskogsområde söder om Vombsjön. Tallskogen planterades under 1800-talet för att förhindra sandflykt, som berodde på att marken överutnyttjades.

Vombs ängar Västerut finns Vombs ängar utmed Klingavälsån, mellan Krankesjön och Vombsjön. Ängarna står tidvis under vatten och är ett eldorado för fåglar och fågelintresserade. Det är tillträdesförbud på ängarna under hela året, men från fågeltornen och Öbacken väster om ängarna har man god insyn.

Västra Vombsjön tillgänglighetsanpassat fågeltorn med utsikt över ängarna väster om sjön och delvis mot sjön, med fikabord, och en enkel badplats. I övrigt rätt oländigt utmed sjön.

Äskebäskan är en brant sluttning vid Vombsjöns sydöstra hörn. På sluttningen växer ädellövskog, nedanför är en alsumpskog. Området är avsatt att bevaras med bl.a. evighetsträd.

Övedskloster slottet öster om Vombsjön. Parken är öppen för allmänheten. Till slottet leder en vacker allé.

Öved
Öster om sjön ligger Övedskloster, vars park är öppen för allmänheten, med en vacker allé fram till slottet. Bakom Öveds kyrka finns resten av en vulkankrater, Frualid, med en fin utsikt mot Vombsjön. Nedanför Frualid ligger sjön Vassen.Häljasjön lär var en relik från istiden, en dödishåla. Den är populär som fiske- och badsjö. Vid byn Vomb ligger Bysjön, även den en relik från istiden.

Länkar:
Slaget vid Borst - Östraby bygdeförening.
Slaget vid Borst - Slagfältsarkeologisk undersökning.
Övedskloster - slottet vid östra Vombsjön.
Vressel - om en by vid östra Vombsjön.
Järnvägen - något om järnvägen förbi Öved.

Karta

Vombs fure

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009