Skånebilder - Övedskloster

slottet vid nordöstra Vombsjön

31/7 2010: Alléen vid Övedskloster är alltid lika vacker. Ställer bilen på parkeringen utanför slottet. Slottet är privat men parken är öppen mellan 7-16. Under medeltiden ett kloster, från den tiden finns inget kvar. Nuvarande byggnad är från 1700-talet. I en hage med midsommarstång betar lamadjur. Går genom portalen till kullerstensgården. 'Till trädgården' står det på en skylt, som visar mig in på en gräsmatta förbi en ekonomibyggnad. Passerar förbi ett lusthus med vy över parken. Går nerför en bred terrasstrappa till trädgården. Tar vänster på en grusgång. Det är omväxlande alléer och gräsmattor. En stor blodbok pryder sin plats. Går genom en lövgång. Söderut från slottet är en gräsmatta, kantad av piedestaler med blomkrukor. Längst bort en porlande fontän. Söker mig västerut på en gång, 'privat' står det, får vända. Mot en huslänga invid slottet prunkar rosor. Vänder ner till fontänen, en bro går över en bäck. En gånrgist leder in till ett fält, en bäck vindlar fram, kor tittar ut mig. På fältet är nyanlagd våtmark. Söker mig mot sjön, förr gick det bra att gå över fältet. Nu är det ett elstängsel ivägen, går att häkta av, men jag vänder för jag känner att det är dags för ett bad. Går till bilen för att köra till badplatsen vid östra Vombsjön.

Länkar:
Övedskloster

Karta