Vombs fure
är ett barrskogsområde söder om Vombsjön. Tallskogen planterades under 1800-talet för att förhindra sandflykt, som berodde på att marken överutnyttjades.

30 november 2019: Vattenverksdammarna
Rimfrosten täcker gräs och träd när vi parkerar vid Häljasjön söder om Vomb. En ryttare passerar över parkeringen. Vi går söderut förbi ett hus, utanför ligger kanoter. Kommer ut på en markväg, som vi följer västerut. Utmed vägen är små anläggningar som troligen tillhör vattenverket. Vattenverket förser delar av sydvästra Skåne med dricksvatten.

Tar söderut på en väg förbi några av dammarna till vattenverket. Korsar den stora vägen till vattenverket. Går söderut på vägen mellan dammarna. Ett par närmar sig långt bort, men de viker av ut mot landsvägen i öster. En svanfamilj glider lojt fram. Träd speglar sig i den spegelblanka vattenytan. Spår av vilt som korsar tomma dammar. Sitter ner på ett brunnslock för en kaffe. Solen skiner med bleka strålar. Går västerut på en gräsgång mellan dammar, på en knappt synlig stig genom en skogsdunge.

Kommer fram till en grusväg. Går norrut. Där ligger en ensam lada. I väst höjer sig Romeleåsen. Vägen följer en fin tallskog. Letar svamp, hittar inget ätbart. Kommer fram till vattenverket, där det är fotoförbud. Följer vägen tillbaka till parkeringen. Fin mossa på marken. Vid parkeringen hänger en krans.

21 december 2014: Sandåsen
Ställer bilen vid Häljasjön söder om Vomb. Går stigen intill stängslet på andra sidan vägen. Det har regnat, droppar hänger från barren. Kommer till en stigkorsning, till vänster är Gröne damm, tar höger till en grusväg. Viker österut på den, en kort sträcka till sandåsen som går diagonalt genom skogen.

Några meter hög och tio meter bred. På åsen växer främst tallskog. Delvis inte så markerad. Kanske den har skapats för att markera en gräns. Bitvis otillgängligt på åsen, följer stigen intill åsens västra sida. En hel del gamla träd. Lite av en trollskog.

Passerar en skogsväg. Därefter är stigen mindre tydlig. Bitvis kan man gå uppe på åsen. Stigen slutar vid en skogsväg. Kaffe och kaka inne i skogen.

Följer vägen norrut. Fram till en större skogsväg. Vägen är här avstängd för trafik. Tar västerut. Utmed vägen är en ridå med björk. På söder en rad med ek. Många är märkta som evighetsträd.

Börjar regna lätt. Kommer ut på grusvägen förbi sandåsen. Rundan är sluten.

11 oktober 2015: Sydost
Kör in på grusvägen söder om Björka på östra sidan av Vombsjön. Finns gott om parkeringar. Ställer bilen på en parkering vid en skogsväg söderut. Går vägen söderut. Inte mycket svamp. Solen lyser på höstgula blad. Blandat med lövskog och barrskog. Inga kronhjortar hörs eller syns. Hade hoppats på bröl. Helt tyst. Kommer till sanddynerna i söder. Vänder vid landsvägen. Många skalbaggar på vägen. Kalasar på bajs. Rådjur skyndar över vägen. Går ner till sjön vid en båtplats. Lågt vattenstånd. Kort besök vid boksluttningen Äskebäskan. Letar svamp och sällsynt lava. Hittar inget. På ett träd är fyra namn inskurna med årtalet 76.

9 februari 2104: Gröne damm
Parkerar vid Häljasjöns badplats strax söder om Vomb. Isen ligger på sjön. Inte en is att lita på, den senaste tidens blidväder har tärt på den. På andra sidan vägen går en stig utmed ett stängsel in i tallskogen. Efter cirka en kilometer korsas en skogsväg, till vänster mot en mast. Där ligger Gröne damm, som en öppen oas i skogen. Vassvippor och kaveldun kantar stränderna och ramar in den för dagen istäckta vattenytan.

Går medurs runt dammen. Al med kottar och hängen. På en trädstam sitter ett hus fastspänt. Inte helt modernt, men mycket vackert. Det har en relativt stor ingång, undrar vilken fågel som kan använda det som bostad. En stig delar dammen i två delar. Följer vassruggarna söder om sjön. Ett lågt träd är inklätt i vacker grön mossa. Tillflödet är till dammen är ett rör in i en liten bassäng, utanför den är en vattenståndsmätare. Fullbordar rundan.

En fallen trädstam blir sittplats för lunchen. Sol och duggregn inramar platsen. Går till grusvägen söder om dammen, där österut till sandåsen som korsar furet. Försöker gå på. Ingen riktig stig och rätt igenvuxet med gran, går en bit på den men slutar. Nedanför åsen är stig, går tillbaka till grusvägen på den. Tar österut på grusvägen, nästan omedelbart är en stig norrut. Tar den mot Vombsjön. Omgiven av vacker tallskog. Ansluter till en lerig skogsväg. Korsar Norra Vombvägen. Fortsätter på en väg norrut, som enligt kartan inte finns.

Kommer fram till en tvåhjulsväg och några hus på krönet ner till sjön. Går nerför slänten till sjön. Vass, sandstrand, stenar skyddar sluttningen, sjön är istäckt. Solen lyser tidvis upp sluttningen norr om sjön. En idealisk plats för en kaffestund.

Ger oss av tillbaka, strax innan Norra Vombvägen går en stig. Tar den västerut genom tallskog. Solen står lågt och lyser upp. Kommer till en markväg vid en gård, går den söderut till grusvägen, som mynnar ut vid landsvägen. Utmed landsvägen på en klippt gång söderut till bilen.

12 oktober 2008:
Stannar till vid fågelplattformen väster om Vombsjön. Fågelskådare är ett märkligt släkte. Flera tubkikare står uppställda på parkeringen. Man får inte en blick och inte ett hej. Alla spanar efter en bläsgås eller något. Jag går upp på plattformen, givetvis har jag glömt kikaren. Kör sedan vidare till Vombs fure, där jag tar in på en grusväg och parkerar på en av de många parkeringar som finns i skogen. En man som tränar sina hundar i spårning är i motsats till fågelskådarna pratglad. Går därifrån på grusvägen bort till en väg som går ner till båthamnen. Sjön är reglerad och det är lågt vattenstånd så det går att gå bland vassruggarna. Jag skrämmer upp en hägerkoloni, mäktig att se dem lyfta. Fortsätter bland vassruggarna bort till området i sydöstra delen av sjön där det växer en ädellövskog. Äter min lunch vid Vombsjöns strand. Vackra höstfärger. Går upp på en smal grusväg och skrämmer tre hästar. Tillbaka går jag på en stig genom skogen, i en öppning är det utsikt över sjön, tre rådjur korsar min stig. En timme med en kopp kaffe sittandes på en stubbe i skogen lugnar själen, men det blir inte fler rådjur.

Översikt:
Diagonalt i nordvästlig riktning genom skogen går en sandås fram till Gröne damm, i den sydöstra delen finns sanddyner. Flera skogsvägar och stigar går i skogen. Längs skogsvägen österut från Eriksro finns äldre lövtråd. Utmed de större skogsvägarna finns flera parkeringsplatser, men för genomfartstrafik är de avspärrade med bommar. De mindre vägarna är helt stängda för trafik. Under brunsttiden för kronhjortarna är det i den sydöstra delen förbjudet att vistas utanför vägarna. På höstarna är det många som kommer för att plocka svamp. Strandkanten mot Vombsjön är relativt brant och svårtillgänglig, men på några ställen går det att ta sig ner till sjön.

Karta