Skånebilder - Äskebäskan

1/11 2009: Något av höstfägringen måste jag få se. Ställer bilen på parkeringen vid Äskebäskan. Två rostiga spisar dekorerar parkeringen. Äskebäskan är ett litet lövskogsområde vid sydöstra Vombsjön. Jag går först förbi en tallplantering. Sedan står jag vid en 30-40 meter brant sluttning. En skylt berättar om området. Träden höstglöder. Området har avsatts bl.a. för att bevara evighetsträd. Jag är här för att njuta av höstfärgerna, och får mitt lystmäte. Det är på sluttampen, blad singlar ner mot marken.

Jag går mellan tallplanteringen och slänten. Marken täcks av en färgglad lövmatta. Ek och bok sträcker sina grenar efter ljuset. Efter 3-400 meter tar det slut, ett stängsel avgränsar mot betesmark. Jag går nerför slänten, och kommer ner till en alsumpskog. Det är blött och otillgängligt. Alens blad ligger gröna på marken. Klafs, sjunker ner i gyttja. Räddar mig upp på slänten. Klafs, vatten tränger fram ur sluttningen. Njuter av lövverkens färger som smeker ögonen. Fallna träd är godis för många. Ett träd bländar mig. Går på skrå tillbaka utmed sluttningen. Sätter mig på en stubbe och äter lunch. Den gråmulna himlen döljs av bladverk. Kommer ut på en skogsväg vid en liten stuga. Vägen tar mig tillbaka där jag började.

Går till utsikten mot Vombsjön med ett rastbord för att dricka kaffe. Upptaget. Hittar istället rester av ett bord som jag tar i besittning. På vägen hem stannar jag till vid allén till Övedskloster. Marken är gul av fallna löv.

Karta