Landskapsparken Övedskloster
restaurerade våtmarker och parkområden. Namn som Kungastigen, Schweizerhuset, Filosofiska gången. Vita hjortar.

13 november 2010: Ställer bilen på parkeringen vid den mäktiga alléen utanför Övedskloster, vid nordöstra hörnet av Vombsjön. Går förbi barkstugan, genom slottsparken, på en bro över en bäck, till ängarna söder om slottet. In till ängarna är en gångrist. Går västerut till en gångrist. Här står en skylt "Kungastigen". Karl XV lär ha gått här, därav namnet. Nu går jag här. Kanske förbi samma gamla träd, några märkta som evighetsträd. Passerar en fägata via två gångrister. Titta! Inne i grandungen står de vita hjortarna. Enligt en kvinna jag träffade tidigare är de nyfikna. Kanske en bild? Nähä, snabbt försvinner de. De är inte nyfikna på mig.

Kommer in i bokskog. Stigval, vänster höger? Den till höger går uppför, gissar på den. Jag ska till Schweizerhuset. Svänger vänster vid stigkorsning, en skylt pekar med "Kungastigen" varifrån jag kom. Ung rätt tät skog. Mellan stammarna ser jag snart ett litet trähus. Schweizerhuset, byggt i mitten av 1800-talet med snirkliga detaljer och text med sirliga bokstäver ovanför dörren. Varför det heter så? Kanske för att det liknar en alphydda med utsikt över en dalgång? I detta fall över Vombsjön om inte träd varit i vägen. Lär ha funnits en utsiktsgata. Det blir min kaffestuga. Fortsätter stigen, nedanför är Vombsjön lite upprörd av vinden. Kommer fram till landsvägen till Gårdstånga. På en parkeringsficka står en bil. En man i fiskarbyxor och med tom håv kommer. Ser butter ut. Vågar inte fråga om fiskelyckan. Återvänder, viker av in på stigen med namnet "Filosofiska gången". Skyltat.

Går på lövströdd stig i bokskog, nedanför är banvallen efter järnvägen vid Vomsbjsöns kant. Passerar nedanför Schweizerhuset, några evighetsträd och döda trädstammar. Mums för småkryp. Årtal är inristade i barken på ett träd. Q.G. 1937,  C.S. 17/3 1753, tycker jag det står, är det möjligt? Kommer ut på Kungastigen där jag tidigare hade ett stigval. Inga vita hjortar syns till. Vid Kungastigens början går jag ner mot Vombsjön. Där står ett ståtligt och vackert evighetsträd. Skymning, dags att köra hem.

Karta