Strandstråket
the coastal stretch from Spillepengen in the south, through Lomma via Lomma beach and Bjärred, to Löddesnäs in the north. A 21-kilometer walk along the Öresund coast.

January 17, 2016: Lomma beach
Long ago I parked in Lomma. It is built where I used to park, or disabled, or limited parking time. Drive there "Bathing Parking" show. End up at the ponds at the road towards Bjärred. From there you have to go a few hundred meters on a narrow road to the beach. Some skate on the pond. Car park that once was is cordoned off. A short distance away there have been built new houses.

It is beautiful winter weather. Many who walk, with and without dogs. The snow on the beach is trodden by many feet. Malmö and the bridge is visible on the horizon. A Santa hat on a pole reminiscent of Christmas past. It's cold. Ice has formed along the beach. The sun warms.

Go out on a long jetty. It is shallow. Outside pictures the ice patterns. Geese lift out of the water. Proceeds to the next bridge. There children and adults are skating on the ice.

Returning. Drive to Lomma. Taking a cappuccino and a Shrove bun on hembageriet at the square. Outside throws children snow on the statue frog, a naked woman.

In preparation - in swedish at the moment.

Earlier: Overview
Strandstråket är kuststräckan från Spillepengen i söder, genom Lomma och Bjärred, till Löddesnäs i norr. En 21 kilometer lång sträcka utmed Öresundskusten. Det finns goda bussförbindelser med Lomma och Bjärred. Spillepengen i söder är en soptipp som görs om till ett stövområde. Från höjden har man norrut utsikt mot Alnarps fälad. Fäladen består av översvämmade strandängar och torrare ängsmarker. Det är en viktig fågellokal när det gäller häckning, rast- och övervintringsplats. Ur störningssynpunkt är det inte så lämpligt att gå på ängarna, utan man bör nog gå utmed vägen öster om fäladen. Där fäladen slutar vid Öresundsparken tar man sig ner till strandpromenaden mot Lomma. Stranden är långgrund och vid Lomma saltsjöbad är en badstrand. Man går sedan längs klippta gräsytor, förbi en damm innan man kommer fram till bostadsområdet Hamnhusen och T-bryggan, en välbesökt badplats. Vidare går man utmed Lomma hamn, och sedan över en gångbro till norra sidan av Höje ås mynning. Här sträcker en fin sandstrand ut sig, Lomma beach. En välbesökt badplats. Innanför finns kustdammarna, vars ursprung är lertäkter till tegelframställning. Här finns en hel del fågel. Vid Haboljungs camping slutar badstranden. Därefter går gången utmed ett alkärr fram till samhället Haboljung.

När jag gick så var det lågvatten och man kunde gå vid vattenbrynet mellan vattnet och husen, vars tomter går ner till stranden. Det var nog inte så populärt, misstänksamma blickar följde mig. Det är nog tänkt att man ska gå på cykelstigen utmed landsvägen, som vid Grönhögarna tangerar kusten, fram till Bjärred. Vid Grönhögarna finns en parkering. Vid min vandring kunde jag fortsätta på stranden fram till Bjärred. Innan Bjersund är det en mur som det vid högvatten nog är svår att komma förbi. Men, som sagt, då får man ta cykelstigen. Vid Bjersund fanns förr ett tegelbruk, som nu innehåller restaurang och kafé, som var stängt när jag var här tidigt på våren. Restaurang finns också ute på Långa bryggan, med kallbadhus, strax norr om Bjersund. Norrut från Långa bryggan är det en strandpromenad genom Bjärred, förbi Gyllins ängar, fram till Löddesnäs. Vid Gyllins ängar är en strandvall från tiden för Littorinahavet, tiden då Öresund bildades. Vid Löddesnäs, Löddeåns mynning, finns ett fågeltorn och en spång genom vasspartiet ut till vattnet.

Erosion

MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Travel
Garden
Football
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Central Skåne
Northwest Skåne
Northeast Skåne
Southwest Skåne
Southeast Skåne
Ancient monuments
Churches
Nearby
Skåneleden

HIKING
Hiking
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samarian gorge
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009