Skånebilder - Skrylle

Det är en vanlig (miss)uppfattning att det inte finns natur runt Lund. Mycket är bebyggt eller uppodlat. Ett av de mer kända undantagen är Skrylleområdet, ett område öster om Lund längs vägen mellan Dalby och Södra Sandby. Där finns en del pärlor; naturreservat och en nationalpark. Kanske jag är generös i min tolkning av Skrylleområdet.

Skryllegården är navet. Därifrån kan man med mer eller mindre ansträngning att till fots besöka hela Skrylleområdet. Här finns motionsspår av varierande längder, lämpliga även för promenader t.ex. med barnvagn. Flera är elljusspår. Restaurang, dusch,bastu, gym, finns i huvudbyggnaden. Grillplatser finns för de som vill grilla medhavd matsäck, vindskydd för övernattning.

Naturum finns vid Skryllegården. Här kan man få information om natur, fauna, och flora i omgivningarna.

Myrstigen är en kort tre kilometers slinga huvudsakligen på naturstigar. Det är en av mina favoriter. Man passerar Skryllesjön, Måryds fälad, Måkullsbacken, och Boijsens dammar. I dammarna finns röd näckros. Skryllesjön är ett misslyckat försök att göra en sjö av ett tidigare stenbrott, men proppen gick ur, vad som återstår en pöl i botten. Fint ändå. Norr om Boijsens dammar finns en parkeringsplats.

Billebjer är som namnet antyder ett berg. Nåja, ett berg i dagen, cirka 40 meter högt, med en bra utsikt över slätten. I ett nerlagt stenbrott är en sjö med branta klippstup på tre sidor, på den fjärde en badplats. Badplatsen är ofta en festplats för ungdomar.

Borelund är ett naturreservat i södra Skrylleområdet, mellan Dalby och Torna Hällestad, med orkidérika kalkkärr, och även med en del andra växter.

Dalby fälad no 5, naturreservat öster om Dalby, är en kvarvarande del av det fäladslandskap som var vanligt fram till slutet av 1800-talet.

Dalby stenbrott är också det ett nerlagt stenbrott öster om Dalby. Här kan de som vågar dyka från klipporna. Ett populärt badställe. Området Knivsåsen är en rullstensås, med fäladsmark och bokskog.

Rögle dammar är populära fiskedammar i närheten av Billebjer, längs vägen mot Hardeberga. Fiskekort krävs. I Rögle finns Rögle kloster där man kan hyra in sig för att få lugn och ro. Norr om dammarna är en f.d. soptipp som gjorts om till strövområde.

Dalby hage består av Dalby söderskog, Dalby norreskog, och däremellan beteshagen Hästhagen. Beläget väster om Dalby. Dalby söderskog är en nationalpark, med flera strövstigar. I mitt tycke är söderskogen lite för risig, våren är bäst med prunkande mattor av vitsippor. Hästhagen är en öppen betesmark, norreskogen är lite blandat av risig skog med våtmark och öppen bokskog. Söder om Dalby söderskog är en parkering.

Hällestads åsar, dvs Borelundsåsen och Prästamöllan, är getryggsåsar strax väster om Torna Hällestad. De är huvudsakligen bevuxna med bok.

Vresbokar tillhör naturens nycker. Dessa förvridna märkliga bokar finns i Trollskogen och Prästaskogen. Genom Prästaskogen går även en trevlig runda, genom skog, vidare på en låg ås med öppen utsikt norrut, förbi en damm vid Torna Hällestad och tillbaka.

Mårydsboken är en större solitär vresbok i ett fält i Måryd öster om Skrylle.

Skryllerundan är en 17 km slinga på Skåneleden. Den passerar bl.a. förbi Jonstorps fälad (Dalby fälad), Dalby stenbrott, Knivsåsen, Borelundsåsen och Prästaskogen. Man går på stigar förutom i närheten av Skryllegården där slingan följer motionsspåren. En mycket trevlig dagsvandring. För en beskrivning av Skryllerundan hänvisar jag till mitt dagbladsblad på min sida om Skåneleden.

Rökepipan är en liten, cirka 100 meter lång, sjö. I sjön finns några arter av näckros. Intill sjön är en betad fäladsmark, med en sänka i den södra delen, kallad ravinen.

Skryllesjön före detta stenbrott, med liten sjön, vidsträckt utsikt, betade sluttningar. Skridskoåkning på vintern om sjön fryser.

Trädstigen är en kilometerlång stig som bjuder på ett stort antal träd och buskar, vid busken/trädet står en informationsskylt.

Detta är bara en kort introduktion till Skrylleområdet, besök Skryllegårdens hemsida:
Läs mer >>>

Litteratur:
Blomstervandringar i Skrylle. Utgiven av Friluftsfrämjandet i Lund. ISBN 91-631-4901-X. Häftad, 80 sid. Jag köpte den i receptionen på Skryllegården.

Rögle dammar

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009