5 km spåret
ett av flera motionsspår. Elljus. Något kuperat. Förbi damm, genom skog, ett kärr. Seg backe på slutet.

7 augusti 2011: Parkeringen är välfylld. Naturum är låst. Vilket spår ska jag välja? Studerar spårlistan. 5 km spåret har jag sprungit många gånger, idag orkar jag bara gå. Väljer det spåret. På gräsytan vid Skryllegården leker barn. Passerar ett vindskydd med grillplats. Finns både de som nästan elitspringer, och de som lugnt är ute och går. Några med hundar. Studerar livet vid en damm. Utmed spåret är frågor som jag försöker svara på. Inne i skogen löper stengärde. Spåret passerar genom en av få kvarvarande grandungar, bl.a. stormar har fällt en del. Andra har fällts för att ersättas med ädellöv. Går förbi ett kalhygge. Tydlig skyltning visar rätt. Genom en stillsam grandunge och jag kommer till ett restaurerat kärr, Ula kärr. Strax efter brukar grodor korsa spåret. Inga idag. Rastbord erbjuder vila. Kallkällan har vatten, men jag vågar inte smaka. En seg uppförsbacke genom björkskog, sedan en kort plan vilsam sträcka tillbaka till Skryllegården.