Måryds fälad
i norra delen av Skrylleområdet öster om Lund. Kuperad enefälad, med kärr, torrbackar, klipphällar. bäck.

27 december 2107: Vresiga Träd
Toaletten på parkeringen ser ut som om någon sprängt den. Följer stigen in i skogen. I skogen, söder om stigen till Boijsens dammar, står två fina vresbokar. Går stigen upp på Måkullsbacken, med vidsträckt utsikt norrut. Ett fint träd används som klätterträd. Provar på, men det är mest för barn. Fortsätter över fäladen på kullen ner till Boijsen dammar. En familj grillar vid bäcken mellan de nedersta dammarna. Vattenytan ligger blank, träd speglar sig. Slår oss ner på slänten från Måkullsbacken mot dammarna. Kaffe utan dopp. Sedan tillbaka till parkeringen.

10 juni 2017: Darrgräs och grodserenad
Köper kakor på hembageriet i Södra Sandby. Gott om plats på parkeringen till Måryds naturreservat. Går stigen in i skogen. Vad är det som låter från dammen? Grodserenad! Tar stiger österut dit. Serenad. Ätlig groda tror jag. Ser flera stycken i dammen. Lyssnar en stund. Barn med håv kommer. Grodorna tystnar. Går till fäladen. Bort till den västra delen. Dukar upp bland darrgräs vid bäcken. Njuter av väder, natur, kaffe och kaka. Går vidare till dammen i nordväst. Inga grodor. Kor bligar från andra sidan dammen.

27 december 2013: Vresbokar
Den bästa tiden på året att studera vresbokar är under den avlövade tiden. Vresbokar är en mutation av vanlig bok, och invandrade samtidigt efter det att inlandsisen drog sig tillbaka. De karakteriseras av märkliga vridna stammar och grenar, paraplykrona, med flera stammar. Ett av Europas största områden, kanske största, finns i Skrylleområdet. Det mest kända är Trollskogen. Idag styr jag stegen till Måryds fälad.

Precis nedanför trappan efter Skryllesjön står två ståtliga vresbokar och en lite mindre. Utmed slänten västerut finns flera exemplar. Man undrar hur tillväxten kan vara så kaotisk. Grenar vrider sig i märkliga vinklar. I norr syns fäladen med sin enebuskage. En stätta leder över ett stengärde. Jag åker kana på den plana överdelen, hal av vätan. Får stopp i sista stund innan trästegen ner på andra sidan. På andra sidan är flera vresbokar. Aj, det är stenigt blött och halt. Snubblar, balansen är inte den bästa.

Går upp på en höjd och ser ut över fäladen. Ser en damm och två solitära höga vresbokar. Går bort till dammen, passerar en vacker paraplybok.Fäladen sträcker sig vidare norrut, mer öppen, enebuskar och utan vresbokar. Vandrar tillbaka, tittar närmare på en vresbokarna. En grov gren vinglar fram. Jag har dragit benen efter mig, gillar vresbokar, och tiden har gått. Måste hem. Kan inte låta bli att stanna en stund vid vresbokarna vid trappan.

31 augusti 2011:
Tar bilen till Skrylle, går Romundspåret till Måryds fälad. En smal stig förbi Skryllesjön, ner till fäladen är en brant trätrappa i skuggan av en stor vresbok. En knölig stig mellan enebuskar. Överger stigen och går västerut, ska söka mig uppströms av bäcken som försörjer Boijsens dammar. Kliver över ett stengärde. Det är blöta marker. Kommer upp till torrare mark med några klippor. Fram till bäcken som jag vadar över. Följer den uppströms till ett stengärde. Jag går över stengärdet på en stätta. På andra sidan, i ett rikkärr, inventerar en man. Vattnet kommer delvis från stenbrottet längre bort, och man kontrollerar regelbundet dess på verkan.

Kliver över stättan igen och följer bäcken som ringlar sig fram på fäladen, fram till ett kärr där bäcken försvinner. Rundar kärret i kanten av fäladen. En stor ståtlig björk. En fjäril slår sig ner på en blomma. Följer ett stengärde med vy över fäladen. Rönnbär lyser klarröda. Kommer fram till träbron över stengärdet mot Boijsens dammar. Går ner till bäcken. En rallarros har kvar några blommor. Går upp till bron över bäcken, går över på den och följer bäcken till utflödet från kärret. Strosar hit och dit tillbaka uppför sluttningen. Kaprifol klänger på enebuskarna. Det växer mycket björnbär, låter mig väl smaka. Lämnar fäladen och går tillbaka till Skryllegården. Tittar in i Naturumet. Äter en vegetarisk paj i restaurangen.

Karta