Torup
slottet byggdes på 1530-talet, dagens utseende fick det i början av 1600-talet. Runt slottet är en vacker slottspark. Slottet och omgivningarna, Bokskogen, är ett populärt utflyktsmål.

Torups slott byggdes på 1530-talet, dagens utseende fick det i början av 1600-talet. Runt slottet är en vacker slottspark. Slottet och omgivningarna, Bokskogen, är ett populärt utflyktsmål. En föregångare till slottet låg på Askebacken, där det idag bara syns rester av en grund. Till slottet hör en vacker stallbyggnad. Tyvärr ödelades den i en brand 2006 i vilken många hästar omkom. Dessa ligger begravda i en hage intill, där en minnessten är rest. Stallbyggnaden har byggts upp i ursprunglig utvändig stil. Slottet och marken ägs av Malmö kommun.

Statarmuseet är inrymt i ett statarhus från 1880-talet. Ett litet trevligt och överskådligt museum. Här visas statarnas och lantarbetarnas historia. Det finns bostad, trädgård, höns, kaniner, svin, uthus med utedass. Kaféet förhöjer besöket ytterliggare.

Hönshuset, eller Jaktpaviljongen som det kallas idag, är från 1880-talet och användes då till att hålla kaniner. En fin åttkantig byggnad som nuförtiden används som kafé. Magasinet är en stenbyggnad fråm 1700-talet som användes till förvaring. Idag inrymmer den en friluftsgård med kafé och motionshall. Runt 1900 kom järnvägen, går man Dansbanerundan passerar man platsen för hållplatsen. Idag finns bara en minnesskylt. Med tåget blev Torup och bokskogen ett populärt utflyktsmål. En restaurang med snickarglädje byggdes. Även platsen för den passerar man på Dansbanerundan. Idag finns bara en minnesskylt.

I skogarna är flera vandrings- och motionsspår.

Karta

Torups rekreationsområde

Askebacken

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009