Skånebilder - Fulltofta

Fulltofta är ett naturreservat och strövområde nordost om Ringsjön, och norr om Hörby. Området utgörs omväxlande av planterad granskog, lövskogar, fälader, betesmarker. Att området var tidigt befolkat vittnar alla fornminnen om. Det finns gott om strövstigar och skogsvägar. Skåneleden passerar genom området. Jag har inte här begränsat mig till det officiella området, utan inkluderar en del av omgivningarna som är värda ett besök. Vid Hästhagen finns en större parkeringsplats med informationsskyltar. Flera mindre parkeringar finns i området.

Andrum: en plats i skogen i Fulltofta strövområde för stillhet, meditation, eftertanke, ro, stressa av.
Fiskarehus: strandremsa utmed Ringsjön, med enkel badplats, fågeltorn, en damm, ekar.
Fiskestigen: vid Bjeveröds fiskdammar i Fulltofta strövområde är en 1.6 km tillgänglighetsanpassad slinga utmed Kvesarumsån. Till stor del på en träspång.
Hovgårdsmöllan: vandringsslinga förbi resterna av vattenkvarnen Hovgårdsmöllan.
Naturcentrum: i den ombyggda ladan vid Kvarröd finns café och interaktiv utställning om människan och naturen.
Prästamöllan: 1.7 km vandringsslinga i Fulltofta strövområde, förbi ruinen av Prästamöllan som var en hjulkvarn.
Ravinslingan: tillgänglighetsanpassad kilometerlång slinga från Fulltofta naturcentrum på delvis spångad led i skog utmed en liten dalgång.
Rundled: Naturcentrum, rundled på Skåneleden, skvaltkvarnen vid Bossaren, trädgårdskaféet i Södra Rörum.
Sankta Magnilds källa: Magnhild är ett lokalt skånskt helgon. Hon dödades av sin svärdotter 1215. I Fulltofta finns en källa, som sprang fram på platsen där bärarna satte ner hennes kista för att vila.
Torpruiner: i Fulltoftaskogarna. Om det hårda livet som fattig torpare. Nästan bortglömda och borta. Än finns ruiner kvar som kan berätta.
Trädpromenaden: vid Fulltofta naturcentrum bjuder på en promenad över en bäckdalgång uppe bland trädkronorna.

I Hanakällan springer grundvattnet fram

Hällekistan är en stensättning, troligen från yngre stenåldern. Kistan är rätt förstörd. Gravhögar finns t.ex. vid Mörkret, Landeröd, Slagtofta, och Djupadal. En annan form av gravplats är kanske de domarringar som finns mot Ekeröd. Vid Nunnäs finns ett gravfält med skeppsättningar.

Inom Fulltofta finns också många rester av de torp som har funnits, t.ex. Vasahus, som lydde under Fulltofta gods. Den nuvarande huvudbyggnaden är från mitten av 1800-talet. Godset har anor från medeltiden. Fulltofta kyrka är från slutet av 1100-talet.

Bäckarna och åarna har utnyttjats att driva kvarnar, t.ex. Hovgårdsmöllan och Prästamöllan. Hovgårdsmöllan las ner i slutet av 1800-talet. Det finns bara smärre spår av kvarnarna.

Runt den vackra Kvesarumsån växer en sumpskog, med frodiga ängar. Den är lättillgänglig då man har spångat en led. Intill är fiskedammen Bjevrödsdammen.
Från Fulltofta kyrka går en grusväg ner till Ringsjön, där det söderom finns en strand där man kan bada och ett fågeltorn. Min bild på stranden är vid den översvämning. Går man norrut kan man gå på en stig genom skogen längs stranden upp till Nunnäs, även där finns ett fågeltorn och en mindre strand vid Nunnäs. Längre norrut är udden Häggenäset. Ett fågeltorn finns också vid en våtmark vid Enebacken. Strax intill är en restaurerad damm, Store Damm. Vid Ringsjön finns Gäddängen.

Sjömossahus är resterna av en större mosse, störd genom torvtäkt, med en öppen göl där det bl.a. växer tuvull.

Kvarröds gamla lada hur gjorts om till ett naturcentrum, med information om naturen. Finns även ett litet café. Man kan hyra stugor.

Korsvirkeshuset Ramstorp lär vara ett museum enligt det senaste jag hört.

Kör man vägen mellan Hörby och Södra Rörum passerar man vid Dansbanan genom en vacker bokskog.

4/10 2008: Körde till Fulltofta och parkerade på parkeringen vid vägen till Nunnäs gravfält och Hovgårdsmöllan. Gick den blå slingan (Björkhagen) som går förbi Prästamöllan, som var en hjulkvarn. Idag åtserstår bara stengrunden av den. Men platsen är vacker med en bäck i lövskog och väl lämpad för en fika. Fortsatte på skogsstig runt hela slingan som bara är 1.5 km.

Hällekistan

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009