Skånebilder - Rundled

Naturcentrum, rundled, skvaltkvarnen vid Bossaren, trädgårdskaféet i Södra Rörum.

28/6 2009: Kör grusvägen från Hästhagen i Fulltofta strövområde till Naturcentrum där jag parkerar. Går in i kaféet, köper glass, och får en karta med den nya rundleden på Skåneleden utsatt. Man har gjort en sträcka som binder samman befintlig led till rundled. Ser på utställningen om Skånes landskap. Koattrapp råmar. Barn öppnar luckor och har roligt.

Ger mig av på knölig stig genom skog fram till skogsväg. Studerar utsikt över våtmark från fågeltorn. Vid inhägnat område mot Store Damm är information om 'från granskog till ädellövskog'. Verkar mest vara björk. Efter landsvägen stig på 'gamla' Skåneleden förbi mosse, utsikten från kullen är nu dolt av uppvuxen skog. Mellan Dansbanan och Hjällen är det sig likt, en fin gran- och lövskog. Tar lunch på ett stenröse vid Hjällen. Avviker från leden och går grusvägen förbi Stavröds gamla tomt. Där är en slagen äng, svanpar i en damm, stenmursrest från gården. Fortsätter in på Vasahusvägen. Lyssnar, en porlande bäck göms i grönskan. Här fanns en skvaltkvarn, dagens huvudmål. Tränger mig igenom den täta grönskan ner till bäcken. Några lagda stenar antyder om att det funnits något mänskligt. Intill vägen är en äng, här låg torpet Bossaren. Informationsskylten är tom. En bit bort är en damm. Går vidare. Vid ruinen efter Vasahus informeras om 'från ädellövskog till granskog'. Vackert gärde. Nu på Skåneled igen. Lämnar vägen på stig utmed bäck i lövskog till Store Damm. Förbi hällekistan i granskog. Är inte kistan förbättrad sedan sist? I lövskogen innan Naturcentrum är två vindskydd. I naturcentrum frågar jag om torpet Ramstorp kan hyras, inte nu längre, museum.

Det är Susanne i trädgårdskaféet i Södra Rörum som inspirerat till skvaltkvarnsbesöket vid Bossaren. Kör dit för kaffe, fläderblomssaft, och våffelbuffé. Sitter i skuggan under ett träd bland kycklingar, höns, och myskankor. Jag orkar äta fyra våfflor. Jag har ställt bilen vid kyrkan, men upptäcker att det finns en parkering utanför kaféet. Går tillbaka till bilen, en vit katt smyger över vägen.

Fler bilder och komplett dagbok från rundleden finns på min sida om Skåneleden - Rundled.
Bild på den smygande vita katten finns på min sida med kattbilder.

Länkar:
Trädgårdskaféet - i Södra Rörum
Södra Rörum - bygdeförening

Karta