Prästamöllan
1.7 km vandringsslinga i Fulltofta strövområde, förbi ruinen av Prästamöllan som var en hjulkvarn.

13 november 2011: En kilometer norr om Fulltofta kyrka, på vägen mot Ludvigsborg, är en grusväg in till en parkering. På en vägvisare står "Naturreservat" som pekar in på vägen. Ställer bilen och följer det blåmarkerade spåret "Björkhagen". En smal väg tar mig till landsvägen som korsas. Här finns också plats att parkera men den är full med bilar. Man är ute och tränar sök med hundar. Går genom skog, hösten är långt kommen och löven har färgat marken brun. Passerar över en torr bäck på bro. Säsongens första tunnis ligger på en damm. På gröningen vid dammen står en ensam vattenpump. Bakom är en fin skogsdunge, rundar den genom en lika fin och gles björkdunge. Går över en bäck, och kommer fram till ruinen av Prästamöllan.

Prästamöllan var en vattenmölla i form av en hjulkvarn. Vad som återstår är grunden av kvarnen. Uppströms är den igenväxta dammen, en stenkant kanske är en del av fördämningen. Platsen ligger vackert vid en bäck i en lövskogsdunge. Jag kliver runt vid ruinen och tittar, en bastant stengrund. En gångbro leder över bäcken. Följer från bron stigen utmed bäcken, kommer ut på ett kalhygge. Solen strilar sitt ljus genom diset över gräset. Kommer in i en granskog utmed vägen mellan Höör och Hörby. Svänger höger vid en öppning, man får ha ögonen med sig eftersom ledmarkeringarna är dåliga just här. Går genom en skogstunnel, i slutet ses ljuset, kommer fram till dammens östra sida. Där slår jag mig ner på en sten och äter lunch. Fortsätter på stigen över landsvägen, och är åter på grusvägen tillbaka till parkeringen.

Fulltofta strövområde

Karta