Hovgårdsmöllan
2.5 km vandringsslinga i Fulltofta strövområde förbi resterna av vattenkvarnen Hovgårdsmöllan.

30 augusti 2011: Strax efter Fulltofta, på vägen mot Ludvigsborg, kör jag in på en grusväg. Efter några hundra meter är en parkering. Följer härifrån den rödvita vandringsslingan medurs, börjar med att gå på grusvägen. Innan man kommer åter till landsvägen är en vinkelgenomgång in till Nunnäs fälader. Det är en blöt och knölig stig genom vackra fälader med enar och frodig lövskog. På en fallen stam växer en mängd svamp. Bäää, bland träden betar får. Passerar fina ekar och ett vackert stengärde. Fortsätter förbi enefälad och över öppen betesmark. På bro över ett stengärde, genom en bevuxen fälad, fram till en vinkelgenomgång vid en smal grusväg. Genomgången har en självstängande grind, motvikten är hästskor.

Över en äng vid en ekkulle, passerar över grusvägen till Nunnäs gravfält. Går i kanten av ekkullen. Inne i grönskan flyter en vattenfylld bäck. Uppströms låg förr vattenmöllan Hovgårdsmöllan. Det syns spår av huset, en fördämning, bäckens sidor är stensatta. Finns inget öppet vatten i det som var dammen, den är igenväxt. Bäcken döljs i grönskan, nog var det inte så igenväxt förr. På kvarnplatsen står ett rastbord. Använder det som min lunchplats. Går vidare över en äng, passerar bäcken på en bro, och kommer till fäladsmarken vid parkeringen. Här växer äppelträd. Jag har gått här många gånger, det är en vacker och fridfull plats, som jag gärna återkommer till.

Jag har ingen fika med mig. Kör till Thaiti condis i Hörby för en kopp te och fransk våffla. De har inte mycket plats inne, men det är väder för att sitta ute.

Karta