Skånebilder - Hofterupsdösen - Fotoalbum
3 february 2013
Parkering

Hofterups kyrka

Synlig

Bom

Genomgång

Skyltad

Mot kyrkan

Öppen

Inhägnad

Fälten

Takblocket

Skålgropar?

Undersöker

Därinne

Dösen

Blå bageriet