Skånebilder - Gillhög - Fotoalbum
8 november 2014
Kringlan

Från vägen

Grusvägen

Parkering

Ingången

Gången

Inne

Detalj

Vägg

Takhöjd

Takblock

Tak & Vägg

Detalj

Växt

Gången

Kullen

Utsikten

Kanten

Stora stenen