Skånebilder - Vallabacken - Fotoalbum
14 september 2013
Från vägen

Vallabacken

Muren

Sida

Inbuktning

Sida

Platån

Slänten

Muren

Lunch

Kohage