Skånebilder - Stjärneholms borgruin - Fotoalbum
6 juni 2008
Från vägen

Parkeringen

Stigen dit

Jordvall

Bron

Vallgrav

Stenmur

Frodigt