Skånebilder - Stjärneholms borgruin - Fotoalbum
3 januari 2016
Vägen dit

Parkering

Stigen

Vinter

Vallen

Bron

Vallgrav

Mur, öster

Platån

Mur, nordost

Huvudbyggnad

Mur, nordväst

Mur, öst

Platån

Vallgrav, kant

Mur, väst

Mur, norr

Mur, väst

Byggnad, väst

Byggnad, väst

Byggnad, väst

Från sydöst

Från sydväst