Skånebilder - Stjärneholms borgruin - Fotoalbum
18 juni 2018
Bron

Vallgrav

Andmat

Bron från ön

Stinksyska

Smultron

Nyponros

Bron från vallen

Humla på vädd

Sötvedel

Kaffe

Svaneholm