Skånebilder - Havängsdösen - Fotoalbum
13 maj 2012
Skepparpsgården

Gågen

Mot dösen

Från land

Från söder

Kammaren

Frå havssidan

Mot havet

Mot havet

Stenshuvud

Kantsten

Från land

Mot söder